Twitter Facebook Watch Raidio Mhacha Menu

Menu ×

09 Jun 2014

Pobal agóid

D’fhreastail ionadaithe ó CAIRDE Teo ar roinnt agóidí in éadan an chiníochais agus an tseicteachais a reachtáladh i mBéal Feirste ar na mallaibh. Eagraíodh na hagóidí le cur in éadan ionsaithe ciníocha ar fud na hÉireann agus mar fhreagra ar na huafáis a dúirt an Tréadaí Mac Conaill agus an CéadAire Peter Robinson. Tá leithscéal tugtha ag an bheirt ó shin as na ráitis a chur isteach chan amháin ar an phobal Ioslámach, ach ar thromlach na sochaí atá in éadan an bhiogóideachais.

Bhí roinnt Gaeilgeoirí óga as Ard Mhacha i láthair le dlúthpháirtíocht a thaispeáint do dhaoine ó chultúir agus cúlraí éagsúla ar fud na hÉireann. Bhí na mílte i láthair ag an léirsiú ag Halla na Cathrach i mBéal Feirste agus labhair dhaoine ó phobail eitneacha agus ó pholaiteoirí, an t-iarrthóir do thoghchán na hEorpa Anna Lo ina measc. Ghlac ionadaithe Ard Mhacha páirt chomh maith i dtobshlua taobh amuigh de Tesco ar Ascaill Ríoga Bhéal Feirste le béim a leagan ar ar dhúirt an ChéadAire go gcuirfeadh sé iontaoibh i nduine ón phobal Ioslámach a chuid siopadóireachta a dhéanamh

Bhí ionadaíocht ag CAIRDE Teo chomh maith i mórshuil 5,000 duine i lár Bhéal Feirste a d’eagraigh Amnesty Idirnáisiúnta, Comhdháil na gCeardchumann agus Comhairle na Mionlach Eitneach. Rinne baill den ghrúpa as Ard Mhacha agallaimh leis an suíomh idirlín Ghaeilge www.meoneile.ie, chomh maith le hagallaimh do nuacht RTÉ agus TG4. Tá CAIRDE Teo iontach bródúil as an seasamh atá glactha ag na daoine óga in éadan an chiníochais, an tseicteachais agus an bhiogóideachais agus le tacaíocht a thabhairt do dhaoine sa tsochaí ó chultúir agus ó chúlraí éagsúla.

Seasann pobal na Gaeilge

Representatives from local Irish language cooperative CAIRDE Teo attended the rallies which were organised in Belfast recently to oppose ongoing racism and sectarianism in our society. The protests were organised in response to racist attacks right across Ireland and the recent remarks of Pastor McConnell and First Minister Peter Robinson. Both men have since apologised for the hurt that they caused, not only to the Islamic community, but to the majority of society who are opposed to bigotry.
A number of young Irish speakers from Armagh attended the rallies to show solidarity with people from all cultures and backgrounds living in Ireland. They joined thousands of others at a demonstration at Belfast City Hall, which was addressed by members of ethnic communities and politicians including European election candidate Anna Lo. Armagh representatives also participated in a flashmob outside Tesco on Royal Avenue to highlight the remarks of the First Minister who said that he would trust a member of the Muslim community to do his shopping.
CAIRDE Teo was also represented at a 5,000 strong march in Belfast city centre that was organised by Amnesty International, the Irish Congress of Trade Unions and the Council for Ethnic Minorities. Members of the group from Armagh took part in media interviews with Irish language website www.meoneile.ie, as well as for RTÉ and TG4 news. CAIRDE Teo are extremely proud of the stand that these young Irish speakers took against racism, sectarianism and bigotry and in support of members of our society who come from different cultures and backgrounds.

Simon Dáire Cormac

http://www.meoneile.ie/ailt/4000-p%C3%A1irteach-in-ag%C3%B3id%C3%AD-frithchin%C3%ADochais-%C3%B3-thuaidh#.U5XVNIZBlnA

http://www.rte.ie/player/gb/show/10290887/

http://www.tg4.ie/en/player/tg4-player.html