Twitter Facebook Watch Raidio Mhacha Menu

Menu ×

09 Jun 2014

10275451_661101363973406_5770640227926428182_oSeoladh Campa Mhacha, campa samhraidh Gaeilge a eagraíonn CAIRDE Teo in Ard Mhacha, ag Ionad Bhóthar na hArdeaglaise ar na mallaibh i gcomhar le Cumann Iománaíochta Chú Chulainn agus Cumann Camógaíochta Naomh Bríd.

Is é bunchuspóir an Champa páistí a spreagadh le Gaeilge a úsáid taobh amuigh de thimpeallacht na scoile. Beidh imeachtaí an Champa ar siúl idir 10am agus 4pm ón Luan 30 Meitheamh go dtí an Aoine 4 Iúil. Ní mór do pháistí lón bheith leo agus na héadaí cuí d’imeachtaí an lae sin.

Tá an-éileamh ar áiteanna cheana féin agus beidh 80 áit ar fáil do pháistí bunscoile ó Ghaelscoileanna an cheantair. Tá dhá champa ar leith ann ag Campa Mhacha agus tabharfar áiteanna do pháistí sa Champa bunaithe ar a n-aois. Beidh páistí ó Rang 1 go Rang 3 ag freastal ar Champa 1, agus beidh páistí ó Rang 4 go Rang 7 ag freastal ar Champa 2.

Cé go mbeidh Campa 2014 lonnaithe ag Eamhain Mhacha, beidh deis ag na páistí cuairt a thabhairt ar áiteanna mar an Caisleán Úr, turas báid i mBéal Feirste agus Uaimheanna Áirse Marmair.

Chomh maith le roinnt turas lae, beidh iománaíocht, camógaíocht, cluiche corr, tóraíocht taisce, ealaíona agus ceirdeanna, ceardlanna rince agus ceoil, scannáin, drámaí, srl. Le blianta beaga anuas, tá Campa Mhacha á chomhordú agus á sheachadadh ag CAIRDE Teo. Bíonn foireann múinteoirí, oibrithe óige agus oibrithe pobail ag obair ar Champa Mhacha agus tá blianta de thaithí acu ag soláthar tionscadal bríomhar do dhaoine óga. Déantar promhadh ar an fhoireann uilig agus faigheann siad an oiliúint chuí.

Faigheann an Campa páirtmhaoiniú ó Sheirbhís Óige an SELB, ó Fhoras na Gaeilge agus ó Chomhairle Chathair agus Cheantar Ard Mhacha. Beidh táille ainmniúil de £25 don chéad pháiste sa teaghlach agus £20 do pháistí ina dhiaidh sin le costas an champa ardchaighdeáin, gairmiúil seo a chlúdach.

Tá líon teoranta áiteanna ar fáil go fóill ag an Champa. Le tuilleadh eolais a fháil nó le do pháiste a chlárú don eispéreas cultúir seo, déan teagmháil le CAIRDE Teo ar 028 (048) 37 515229 nó r-phost sean@cairdeteo.com. Nó thig leat amharc ar leathanach Facebook CAIRDE Teo nó gabh i dteagmháil linn ar Twitter ag @cairdeteo.

 

The eighth annual Campa Mhacha – the Irish language summer camp organised by CAIRDE Teo in Armagh City – was launched at the Cathedral Road Recreation Centre this week in association with the Cú Chulainn Hurling Club and Naomh Bríd Camogie Club.

The primary aim of the Camp is to encourage local children to use spoken Irish outside the school environment. Camp activities will take place between 10am and 4pm from Monday 30th June to Friday 4th July. Children must bring a packed lunch each day and have appropriate clothing for that day’s activities.

Demand for places is already exceeding all expectations and organisers are making 80 places available to primary school children from Irish medium schools in the area. Campa Mhacha is divided into two different sub-camps and children will be allocated their places within Camp based upon their age group. Children attending Rang 1 to Rang 3 will attend Campa 1, while pupils from R4 to R7 will attend Campa 2.

While the main centre of activites for the 2014 Camp will be Eamhain Mhacha/The Navan Centre, Campa Mhacha also offers opportunities for the children to visit places as diverse as Newcastle, a boat trip in Belfast, and the Marble Arch Caves.

As well as a variety of day trips, other activities on offer will include hurling, camogie, rounders, treasure hunts, Celtic arts and crafts, dance and music workshops, films, drama, etc. In recent years CAIRDE Teo has taken responsibility for coordination and delivery of Campa Mhacha. Team Campa Mhacha is staffed by teachers, youth workers and community development workers with many years of experience in delivering recreational projects for young people. All camp staff are vetted and appropriately qualified and trained.

The Camp receives partial financial assistance from the SELB Youth Service, Foras na Gaeilge and Armagh City and District Council. However, a nominal surcharge of £25 for a first child and £20 for subsequent children is required to cover the costs of delivering a high quality, professional summer camp.

A limited number of places are still available for this year’s Camp. For further details or to register your child for this unique cultural experience, please contact CAIRDE Teo’s office on 028 (048) 37 515229 or e.mail sean@cairdeteo.com. Alternatively, visit the CAIRDE Teo facebook page or you can reach us on Twitter at @cairdeteo.

10447091_661101313973411_3960954738764257116_n