Twitter Facebook Watch Raidio Mhacha Menu

Menu ×

12 Jun 2014

Tá sé mar bhunchuspóir ag an tionscadal ná amharc ar fhorbairtí úra atá ag teacht chun tosaigh ón ghéarchéim eacnamaíoch, maidir le cuimsiú/ eisiamh, iarmhairtí na dífhostaíochta agus na hoibre neamhbhuain agus níos mó míchothromaíochtaí i dtuaisceart na hÉireann. Ar na modheolaíochtaí a úsáidfear, beidh iniúchadh ar nadúr na hoibre agus na fostaíochta imircí; beidh anailís ar dhioschúrsa na meáin faoi imircigh; beidh cás-staidéir agus beidh agallaimh le fostaithe imirceacha, ceardchumannaithe agus oibrithe pobail as Béarl Feirste, as Ard Mhacha agus as Machaire Fíolta.

The specific objective of this project is to explore new developments emerging from the economic crisis, with regard to inclusion/exclusion, the consequences of unemployment and precarious work and increasing inequalities in Northern Ireland. Methodologies will include an exploration of the changing nature of migrant work and employment; analysis of media discourse about migrants; case studies and biographical narrative interviews with migrant employees, trade unionists and community development workers in Belfast, Armagh and Magherafelt.

10363982_10202364567415611_5957945625122583436_n

 

10380278_10202364568455637_1271802786479511270_n