Twitter Facebook Watch Raidio Mhacha Menu

Menu ×

13 Aug 2014
untitledBeidh Cairde Teo i gcomhar le CLG Ard Mhacha ag eagrú dianchúrsa Gaeilge saor in aisce mar chuid de Dhianchúrsaí Líofa ar an Satharn 13 Meán Fómhair sa Cheannáras ag an Pháirc Lúthchleasa in Ard Mhacha. Beidh na cúrsaí ar siúl idir 10am agus 4pm agus cuirfear lón ar fail ar an lá. Ní mór áit a chur in áirithe roimh ré trí theagmháil a dhéanamh le Seán sean@cairdeteo.com 028 3751 5229. Beidh deis do dhaoine clárú leis an fheachtas Líofa ar an lá ach is féidir leat é a dhéanamh roimhré ag an nasc www.liofa.eu.
Beidh tús arís le ranganna Gaeilge do gach leibhéal Dé Céadaoin 17 Meán Fómhair. Bíonn na ranganna ar siúl sa tSruth Ghaeilge i gColáiste Chaitríona agus bíonn siad iontach sultmhar. Bíonn an-éileamh ar na ranganna i measc daoine fásta agus daoine óga araon. Leis an fhás leanúnach ar an Ghaelscolaíocht in Ard Mhacha, bíonn neart tuismitheoirí ag freastal ar na ranganna, a bhfuil páistí acu ar bhunscoileanna agus ar mheánscoileanna an cheantair. Má tá suim agat an Ghaeilge a fhoghlaim den chéad uair nó má tá tú ag iarraidh cur leis an Ghaeilge atá agat cheana féin, is féidir leat clárú leis na ranganna Gaeilge agus bheith ar dhuine de na céadta cainteoirí agus gníomhaithe Gaeilge in Ard Mhacha. Déan teagmháil le Seán ar sean@cairdeteo.com nó 028 3751 5229 nó buail isteach chuig oifig CAIRDE Teo thuas staighre sa Eurospar.
líofaCairde Teo will be organising intensive Irish language courses as part of the Líofa intensive courses being organisied on Saturday 13 September. The Armagh course will be held in the Ceannáras at the Athletic Grounds in Ard Mhacha between 10am and 4pm. Lunch will be provided, but you must book a place beforehand by contacting Seán sean@cairdeteo.com 028 3751 5229. Those participating will have an opportunity to register for the Líofa campaign on the day but you can do so beforehand at the link www.liofa.eu.
Irish language classes will be recommencing for all levels on the evening of Wednesday 17 September. The classes are held in the Irish Medium Unit of St Catherine’s College and are very enjoyable and have proven extremely popular with adults and a number of younger people also taking part. With the continuing growth of the Irish language education sector in Armagh, many parents whose children attend local bunscoileanna and meánscoileanna attend the classes. If you have an interest in learning Irish for the first time or improving on the level of Irish that you have, sign up for the classes and join the hundreds of Irish speakers and enthusiasts in Armagh. Contact Seán on sean@cairdeteo.com or 028 3751 5229 or call in to the CAIRDE Teo office upstairs in the Eurospar.