Twitter Facebook Watch Raidio Mhacha Menu

Menu ×

01 Sep 2014

Wax MuseumBhí lá den scoth ag dream mór Gaelgeoirí as Ard Mhacha ar na mallaibh ag bualadh le léar mór réaltaí ó shaol polaitiúil, ceoil agus spóirt na hÉireann, agus iad thuas sa phríomhchathair ar na mallaibh. Bhí páistí ó ghaelscoileanna na cathrach agus a gcuid teaghlaigh ar thuras a d’eagraigh CAIRDE Teo. I measc na ndaoine móra le rá ar chas said orthu, bhí an iarThaoiseach Bertie Aherne, an láithreoir teilifíse Gay Byrne, na ceoltóirí sa ghrúpa raccheoil is mó ar an phláinéad U2 agus iarChuradh Domhanda dornálaíochta.

Samhlacha céaracha a bhí sna réaltaí seo go léir ar ndóigh in Iarsmalann na Samhlacha Céaracha atá lonnaithe i gcroílár na cathrach ar Ascaill Uí Choileáin. Chomh maith le samhlacha de mhórphearsaí polaitiúla, de laochra spóirt agus réaltaí i saol siamsaíochta na hÉireann, bhí roinnt mhaith aghaidheanna clúiteacha ón am atá thart i rannán na miotaseolaíochta, na nÉireannach Aontaithe agus Éirí Amach 1916. Bhí na fathaigh litríochta ann chomh maith le Breandán Ó Beacháin, James Joyce agus George Bernard Shaw agus bhain na páistí an-sult as rannán na gcartún, an rannóg eolaíochta agus an stiúdeo taifeadta ceoil.

Eagraíodh an turas le deis a thabhairt do na páistí agus do na daoine óga an Ghaeilge a úsáid taobh amuigh den scoil i dtimpilleacht spraíúilk sultmhar agus thug idir pháistí agus dhaoine fásta ardmholadh. Agus í ag caint ar an turas, dúirt Máire Ní Phronntaigh, oibrí deonach le CAIRDE Teo agus tuismitheoir le beirt páistí ar Ghaelscoileanna in Ard Mhacha “Tá sé barrthábhachtach go mbíonn deis ag na páistí an Ghaeilge a úsáid taobh amuigh den seomra ranga, nó bíonn an teanga níos ábhartha agus nadúrtha dóibh. Bhain na páistí an-sult as an iarsmalann agus bhí na tuismitheoirí iontach tógtha lena raibh istigh ann chomh maith. De thairbhe gur eagraigh CAIRDE Teo an turas trí Ghaeilge, déanann na páistí nasc idir an Ghaeilge agus imeachtaí spraíúla, agus chan leis an earnáil oideachais amháin.

Wax SupermanDúirt sí leis, “Faigheann páistí Gaelscoile buntáistí breise ón oideachas dátheangach cheana féin, ach leis na himeachtaí breise a chuireann CAIRDE Teo ar fail, spreagtar na páistí labhairt lena chéile ina bpríomhtheanga agus spreagtar tuismitheoirí bheith níos gnímhaí ag tacú le tógáil dhátheangach.” Chomh maith le campa samhradh Gaeilge a mbíonn an-rath air, eagraíonn CAIRDE Teo roinnt mhaith gníomhaíochtaí agus turas i rith na bliana le cuidiú le tuismitheoirí in Ard Mhacha an Ghaeilge a thabhairt isteach in achan ghné de shaol a bpáistí. Le tuilleadh eolais ar imeachaí agus gníomhaíochtaí Gaeilge do pháistí agus do dhaoine óga, caith súil ar leathanach Facebook agus Twitter Cairde Teo nó buail isteach chuig an siopa Cult Úr atá lonnaithe thuas staighre san Eurospar.

A large contingent of Irish speakers from Armagh spent their Bank Holiday Monday in the company of a vast array of celebrities from the Irish political, musical and sporting spheres, when they paid a visit to our capital city last week. The group, which consisted of children from local Irish medium schools and their families, took part in a family trip which was organised by local Irish language social enterprise CAIRDE Teo. Amongst the celebrities that they greeted were former Taoiseach Bertie Aherne, TV personality Gay Byrne, members of one of the world’s most famous rock bands U2 and World Champion boxer Steve Collins.

The celebrities were all models in Dublin’s Wax Museum Plus, which is located in the heart of the city in Collins Avenue. As well as models of famous Irish political figues, sporting heroes and veterans of the Irish entertainment business, there were also many famous faces from the past including the mythology section, the United Irishmen and the 1916 Easter Rising. Irish literary giants including Brendan Behan, James Joyce and George Bernard Shaw also proved a hit with some of the parents and the children and young people enjoyed the cartoon section, the Science department and the Music Recording Studio.

Wax JedwardThe trip was organised to give the children and young people an opportunity to use their Irish language outside of school in a fun and enjoyable environment and it proved a big success with both children and parents alike. Máire Ní Phronntaigh, a volunteer with CAIRDE Teo and parent of two children at local Irish medium schools spoke about the trip, saying “It is vital that the children have the opportunity to use their Irish outside of the classroom, as the language becomes more relevant to them. All of the children enjoyed the museum immensely and the parents were also impressed with everything the museum had to offer. The fact that CAIRDE Teo was able to facilitate this trip through the medium of Irish helped the children and young people to associate the language to fun activities, and not just the education sector.

She added, “Children attending Irish medium schools already have the additional benefits of a bilingual education, but activities such as this that are provided by CAIRDE Teo encourage the children to interact with each other using their main language and it also encourages parents to become more actively involved in supporting a bilingual upbringing.” As well as a very successful Irish language summer camp, CAIRDE Teo organises many activities and outings throughout the year to help parents in Armagh to fully immerse their children in an Irish language atmosphere. For more information on Irish language events and activities for children and young people, check out the Cairde Teo page on Facebook and on Twitter or call in to the Cult Úr shop upstairs in the Eurospar.