Twitter Facebook Watch Raidio Mhacha Menu

Menu ×

17 Sep 2014

Siúlóid Chultúir 1Beidh an Ghaeilge arís chun tosaigh le linn cheiliúradh na hOíche Chultúir in Ard Mhacha, nuair a thiocfas roinnt eagraíochtaí áitiúla le chéile do chlár lán imeachtaí a chur ar fáil don deireadh seachtaine seo atá le teacht. Mar phríomhchathair ársa Uladh agus suí na ríthe agus na mbanríonacha sa chúige, tá ceangal fada ag an Ghaeilge agus ag cultúr na nGael leis an chathair agus beidh CAIRDE Teo, Gael Linn agus Ciorcal Comhrá Ard Mhacha ag díriú airde ar bhunú Ceilteach Ard Mhacha, agus ar ról na nÉireannach Aontaithe sa chontae, thar dheireadh seachtaine an chultúir ar 19 agus 20 Meán Fómhair.

Cuirfear tús leis an chlár imeachtaí le caint leis an staraí iomráiteach, an Moinsineoir Réamonn Ó Muirí, a bheas ag trácht ar shaol agus ar bhás an Athair James Coigly ag an leac a cuireadh in airde i gcuimhne air atá suite i Reilig úr Ard Mhacha. Éireannach Aontaithe a bhí san Athair James Coigly, a rugadh i bparóiste an Chill Mhóir, a cuireadh ar a thriail agus a crochadh in Maidstone, Kent sa bhliain 1798. Labróidh an Moinsíneoir Ó Muirí ag uaigh Sheáin Uí Bhaoill sa seanreilig ag Cnoc an Droigheáin. Scaoil na Fir Buí Seán Ó Baoill i rith ré Lucht na hAisghairme sa bhliain 1845. Beidh léacht dátheangach ann ar 4.00pm Dé hAoine 19 Meán Fómhair i Leabharlann Poiblí Ard Mhacha, agus díreoidh Gerry Oates ar an nasc idir Ard Mhacha agus na hÉireannaigh Aontaithe. Is sa Leabharlann Poiblí a bhfuil bratach an 70ú Briogáid ann, bratach a ghabh an 8ú Reisimint an Mhílíste as Ard Mhacha ó Arm na Fraince ag Cath Béal Átha na Muc sa bhliain 1798.

Beidh siúlóid threoraithe oidhreachta thart ar Ard Mhacha ar 5pm le ceiliúradh a dhéanamh ar an Oíche Chultúir. Cuimseoidh a tsiúlóid uaigh Bhriain Bhoróimhe i dtaillte Ardeaglais Naomh Padraig le comóradh a dhéanamh ar mhíle bliain ó maraíodh Ardrí na hÉireann i gCath Chluain Tarbh. Inseofar scéal an laoich Ghaelaigh agus an rapaire, Séamus Mór Mac Murchaidh, a coinníodh sa seanphríosún ina bhfuil an beár The Hole in the Wall faoi láthair, sular glacadh chun a chrochta é taobh leis an áit ina bhfuil Teach an Phobail Naomh Maoilsheachlainn anois. Stopfaidh an tsiúlóid chomh maith ag suíomh an aonaigh chlúitigh ag Aonach Mhacha, teacht le chéile Ceilteach ina ndearnadh trádáil, tráchtáil agus siamsaíocht ar shuíomh na faiche in Ard Mhacha.

Aonach Mhacha 3Dé Sathairn, beidh turas cnocadóireachta go Beann Mhadagáin i mBéal Feirste Cois Cuain. Ba ag mullach Bheann Mhadagáin a bhuail Theobald Wolfe Tone le Henry Joy McCracken le gealltanas a thabhairt éirí amach 1798 a láinseáil. I ndiaidh na siúlóide ar an chnoc, bhéarfaidh rannpháirtithe cuairt ar uaigheanna Henry Joy agus Mary Ann Mhic Reachtain i Reilig Shráid Clifton. Beidh an grúpa ag bualadh le Jake Mac Siacais, a thabharfas ar thuras beag de chos thart ar na suíomhanna i mBéal Feirste atá bainteach leis na hÉireannaigh Aontaithe. Más mian leat áit a chur in áirtihe ar an turas go Béal Feirste, dean teagmháil le Seán sean@cairdeteo.com nó 028 3751 5229.

The Irish language will yet again feature prominently in Armagh’s celebrations for Culture Night, with a number of local organisations coming together to offer a full weekend programme of activities. As the ancient capital of Ulster and seat of the kings and queens of the province, the Irish language and culture has long been associated with the city and local cultural groups CAIRDE Teo, Gael Linn and Ciorcal Comhrá Ard Mhacha will be highlighting the Celtic origins of our primordial city, as well as the role of the United Irishmen movement in Armagh, over the weekend of 19th and 20th September.

The programme of activities will begin with a talk by reknowned local historian, Monsignor Réamonn Ó Muirí, who will speak about the life and death of Father James Coigly at the plaque which was erected in his memory in the new Armagh Parish Graveyard. Father James Coigly, who was born in the parish of Kilmore, was a United Irishman and he was put on trial and hanged in Maidstone, Kent in 1798. Monsignor Murray will also speak at the grave of John Boyle in the old graveyard at Sandy Hill. John Boyle was shot dead by Orangemen during the era of the Repealers in 1845. There will also be a bilingual lecture at 4.00pm on Friday 19 September in Armagh Public Library, in which Gerry Oates will address the Armagh connection to the United Irishmen. The Public Library houses the flag of the 70th Demi Brigade which was captured from the French Army by the 8th Armagh Regiment of Militia at the Battle of Ballinamuck in 1798.

Cairdinéal Ó FiaichA bilingual Irish and English language guided heritage tour of Armagh has been organised at 5pm to celebrate Culture Night. The walk will stop at the grave of Brian Boru in the grounds of St Patrick’s Cathedral to commemorate 1,000 years since the death of the High King of Ireland. It will also feature the story of the Gaelic hero and raparee, Séamus Mór Mac Murchaidh, who was held in the old gaol, in which The Hole in the Wall bar is presently located, before being led to Hangman’s Hill beside St Malachy’s Church. The walk will also include the site of the ancient Gaelic fair at Aonach Mhacha, which preceded the Mall as a site of social activities and trade in Gaelic Armagh.

On Saturday, a hillwalking excursion has been organised to Beann Mhadagáin, known as Cavehill in English, in Belfast. It was at the summit of Cavehill that Theobald Wolfe Tone met with Henry Joy McCracken to take an oath to launch the 1798 rebellion of the United Irishmen. Following the hillwalk, participants will visit the graves of Henry Joy and Mary Ann McCracken in Clifton Street Cemetery. The group will meet up with Jake Mac Siacais, who will lead a short walking tour of sites in Belfast city centre which are associated with the United Irishmen. If you would like to book a place on the trip to Belfast, please contact Seán sean@cairdeteo.com or 028 3751 5229.