Twitter Facebook Watch Raidio Mhacha Menu

Menu ×

10 Sep 2014

Cumann Óige Dhroim AirgCuirfear tús le club nua idirghníomhach Gaeilge do pháistí bunscoile Dé Luain 15 Meán Fómhair in Áras Dhroim Airg. Is iad CAIRDE Teo atá ag reáchtáil an club i gcomhar le Cumann Pobail Dhroim Airg agus beidh sé ar siúl idir 4pm agus 5pm gach Luan. Is é an aidhm atá ag an chlub ná Gaeilge a theagasc do pháistí ó bhunscoileanna béarla ar bhealach spraíúil, taitneamhach trí chluichí, trí amhráin, trí rímeanna agus trí ealaíon. Gheobhaidh na páistí cúpla focal agus frásaí úsáideacha Gaeilge ón chlub agus forbróidh said suim agus paisean do chultúr agus d’oidhreacht dhúchasach Ard Mhacha. Níl táille ar bith don chlub agus tá sé oscailte do pháiste ar bith atá ag freastal ar bhunscoileanna in Ard Mhacha. Más mian leat do pháiste a chlárú don chlub, is féidir teagmháil a dhéanamh le Seán ag sean@cairdeteo.com nó 028 3751 5229 nó buail isteach ar an chlub ar an luan le do pháiste a chlárú.

Cumann Gaeilge Dhroim AirgA new fun and dynamic Irish language club for primary school children will get underway on Monday 15 September in Drumarg House. The club, which will be organised by local Irish language community group CAIRDE Teo in association with Drumarg Community Association, will take place between 4pm and 5pm each Monday and is designed to help children from English medium schools to learn Irish in an enjoyable way through games, songs, rhymes and art. The club will allow children to pick up a few key Irish language words and phrases, while at the same time nurturing an interest and passion for the native culture and heritage of Armagh. The club is free of charge and is open to children attending any of the local primary schools in Armagh and if you would like to register your child for the club, you can contact Seán in Cairde Teo sean@cairdeteo.com or 028 3751 5229.