Twitter Facebook Watch Raidio Mhacha Menu

Menu ×

29 Sep 2014

Uachtarán in Ard MhachaBeidh CAIRDE Teo ag óstáil ceardlainne nuálaí margaíochta in Óstán Chathair Ard Mhacha idir 9.30am agus 12.30pm Dé Sathairn 4ú Deireadh Fómhair. Beidh an cheardlann saor in aisce agus beidh sé ábhartha do lucht déanta polasaí, d’ionadaithe poiblí, d’fhiontraithe sóisialta, do ghrúpaí pobail agus cultúir, do scoileanna, do cheardchumainn agus do ghnóthaí atá ag iarraidh foghlaim faoin dóigh gur féidir an Ghaeilge a úsáid mar uirlis mhargaíochta agus mar ghné uathúil dhíolacháin lena n-imeachtaí, lena n-earraí agus le seirbhísí a chur chun cinn.

Tá an cúrsa Margaíocht i Saol Ilteangach á sholáthar ag CeangalG, tionscadal atá maoinith ag an EUINTEREG IVA atá ag iarraidh naisc a chruthú idir fhiontair I dtuaisceart na hÉireann agus i nGaeltacht na hAlban. Tá an cúrsa margaíochta dírithe ar úinéirí gno agus ar fhiontraithe atá ag iarraidh leas a bhaint as margadh na Gaeilge agus na turasóireachta cultúrtha, margadh atá ag fás leis. Thug CAIRDE Teo cuireadh do CeangalG an cheardlann laethlae a sholáthar mar chuid den tionscadal ‘Stuaim’ d’ógfhiontraithe cultúrtha Ard Mhacha. Ach tá an oiliúint á cur ar fail le freastal ar riachtanais roinnt páirtithe leasmhara.

Dúirt stiúrthóir an cúrsa agus bainisteoir oiliúna Ceangal G, Fionbar Ó Baoill, go gcuideoidh na cúrsaí le rannpháirtithe pleananna láidre a fhorbairt lena gcuid earraí agus seirbhísí a mhargú go héifeachtach i saol ina dtiocfadh leis an Ghaeilge nó an Gaidhlig buntáiste a thabhairt thar iomaitheoirí eile.

“I saol an lae inniu, tá daoine ag iarraidh níos mó ná earra amháin, tá iad ag iarraidh earra a bhfuil féiniúlacht agus brí leis, agus tá buntáiste ag earnáil na Gaeilge agus na Gaidhlig ar féidir linn a úsáid trí rannpháirtíocht ghníomhach sa chúrsa. Foghlaimeoidh na rannpháirtithe uirlisí agus teicnící lena stráitéis féin a dhearadh agus a uasghrádú. Agus níos tábhachtaí ná sin, beidh an lucht freastail ábalta stráitéis cuimsitheach margaíochta a dhearadh a oireann dá ngnó féin le roinnt spriocanna leis an stráitéis a bhaint amach.”

Tá teorainn le líon na spásanna agus moltar áit a chur in áirithe laithreach. Cuirfear lón ar fail do na rannpháirtithe. Má tá suim agat clárú don chúrsa ‘Margaíocht i Saol Ilteangach’, is féidir teagmháil a dhéanamh le Fionbar Ó Baoill ag fionbar@ceangalg.net nó le Seán Ó Maoilsté ag sean@cairdeteo.com.  Nó is féidir scairt a chur ar oifigí CAIRDE Teo ar 028 37515229.

Soláthrófar tionscadal ‘Stuaim’ de chuid CAIRDE Teo a bhuí le maoiniú ó Santander’s Enterprise Development Awards agus ó Lloyds Bank Foundation NI. Tionscadal AE atá i CeangalG a bhfuil an ollscoil lánGhaidhlig, Sabhal Mór Ostaig, mar cheannasaí air. Is iad na príomhpháirtithe sa tionscadal ná Údarás na Gaeltachta agus Cultúrlann MacAdaim Uí Fhiaich i mBéal Feirste. Fuair said maoiniú anuraidh suas le €1m ó Interreg faoi choimirce an Special European Programmes Body (SEUPB).

 

CAIRDE Teo will be hosting a unique and innovative business marketing workshop in Armagh City Hotel between 9.30am and 12.30pm on Saturday 4th October. The workshop is free of charge and will be of interest to policy makers, public representatives, community groups, social enterprises, cultural organisations, schools, trade unions and businesses that are keen to learn about how the Irish language can be used as a marketing tool and a unique selling point to promote their events, products and services.

The Marketing in a Multi-lingual World suite of courses – which includes a workshop – has been commissioned and designed by CeangalG, the EUINTEREG IVA funded project that is working to develop links between enterprises in the north of Ireland and those in the Scottish Gaeltacht. The area covered by the CeangalG project encompasses the Donegal Gaeltacht and the rest of Ulster, to the Gaelic speaking Highlands and Islands of western Scotland.

The marketing course is aimed at business owners or entrepreneurs who want to break into the expanding spheres of Irish language or cultural tourism and business. Local cultural enterprise CAIRDE Teo initially invited CeangalG to deliver the half day of training workshops as part of their ‘Stuaim’ project for budding young cultural entrepreneurs.  However, the training has now been expanded to meet the needs of a range of different stakeholders.

Course designer and tutor Fionbar Ó Baoill, CeangalG’s training manager, said the courses will help participants develop robust plans to market more effectively their products and services in a world where knowledge of a language such as Irish or Scots Gaelic could give a provider the edge over a competitor.

“In today’s world, people are less concerned with acquiring stuff and more with finding meaning – so those in the Irish and Scots Gaelic medium sector have an inbuilt advantage which we intend they will be better able to exploit through active participation in this course. Participants will learn the tools and techniques to design and upgrade their own strategy as it is rolled out. Most importantly, attendees will be able to design a comprehensive marketing strategy specific to their individual business together with a set of goals to get them there” he said.

Places are limited and immediate booking is advised. A complimentary lunch will be served. If you are interested in registering for the CeangalG ‘Marketing in a Multilingual World’ course, you can contact either Fionbar Ó Baoill at fionbar@ceangalg.net or Seán Ó Maoilsté at sean@cairdeteo.com.  Alternatively, contact the CAIRDE Teo offices on 028 37515229.

CAIRDE Teo’s ‘Stuaim’ project will be delivered with funding assistance from Santander’s Enterprise Development Awards and Lloyds Bank Foundation NI. CeangalG is an EU funded project headed by Gaelic university, Sabhal Mór Ostaig. Its main partners are Údarás na Gaeltachta and Belfast’s Cultúrlann McAdam Ó Fiaich. Last year it secured funding totalling almost €1m from Interreg under the auspices of the Special European Programmes Body (SEUPB).