Twitter Facebook Watch Raidio Mhacha Menu

Menu ×

13 Oct 2014

Ceardlann na Samhna 2014 amended-page-001Tá cuireadh á thabhairt do pháistí ó ghaelscoileanna an cheantair páirt a ghlacadh i gceardlann speisialta don tSamhain a bheas á h-eagrú ag CAIRDE Teo. Beidh an cheardlann soar in aisce ar siúl sa Cheannáras ag an Pháirc Lúthchleasa Déardaoin 23 Deireadh Fómhair do pháistí ó Rang 1-Rang 3 agus Dé hAoine 24 Deireadh Fómhair do pháistí ó Rang 4 – Rang 7. Cuirfear an cheardlann ar fail trí mheán na Gaeilge agus beidh deis ag na páistí a maisiúcháin féin Samhna a dhéanamh, cluichí a bhaineann leis an tSamhain a shúgradh agus éisteacht le scéalaí. Mas mian le do pháiste freastal ar cheachtar den dá cheardlann, dean teagmháil le Seán ag Cairde Teo ar 028 3751 5229 nó sean@cairdeteo.com  nó buail isteach chuig an siopa Cult Úr sa Eurospar.

Tá ceiliúradh an lae inniu ar an tSamhain bunaithe ar an tsean-fhéile Cheilteach, a chuir deireadh leis an fhómhar agus tús le míonna dorcha an gheimhridh. Tá bob nó bia bunaithe ar thraidisiún Gaelach na cleamaireachta, nuair a chuir daoine bréagéadaí orthu le nach n-aithneodh na síoga é agus chuaigh said ó theach go teach ag ceol agus ag aithris véarsaí le bia a fháil ó mhuintir an tí. Ghlantaí amach tornapa agus chuirtí coinneal istigh ann le solas a thabhairt do na cleamairí ar an bhealach, agus tá an traidisiún sin á chleachtadh go fóill le puimcín a úsáid in áit an tornapa.

Children from local Irish medium primary schools are being invited to take part in a special Hollowe’en crafts workshop which is being organised by local social enterprise CAIRDE Teo. The free arts workshops will take place in the Athletic Grounds on Thursday 23 October for children in Rang 1 – Rang 3 and on Friday 24 October for children in Rang 4 – Rang 7. The workshop will be delivered in Irish and the children will make their own Hollowe’en decorations, play Hollowe’en games and listen to a storyteller. If your child would like to attend either of these workshops, contact Seán at Cairde Teo on 028 3751 5229 or sean@cairdeteo.com  or call into the Cult Úr shop in the Eurospar.

The celebration of Hollowe’en derives from the ancient Celtic celebration of Samhain, which marked the end of the harvest and the beginning of the darker months of winter. The poplular Hollowe’en activity of trick or treating is based on the Gaelic tradition of mumming, when people dressed up in costumes to disguise themselves from the síoga or fairies and went from house to house singing or reciting verses in exchange for food. Turnips were carved and a candle placed inside to light the way for the mummers, a tradition which is still in common practice with the turnip being replaced by a pumpkin.