Twitter Facebook Watch Raidio Mhacha Menu

Menu ×

24 Oct 2014

1613863_558136754294218_120446383_nTá Cairde na hÉireann dena Briogáidí Idirnáisiúnta ag lainseáil an dara comórtas aiste do dhaltaí dara leibhéal in Éirinn. Tabharfar cuireadh don bhuaiteoir a n-aiste a léamh i Maidrid Dé hAoine 20ú Feabhra 2015 agus freastal ar chomóradh bliantúil Chath Jarama Dé Sathairn 21ú Feabhra 2015, chomh maith le tuismitheoir nó caomhnóir. Díolfar as na h-eitiltí agus as an lóistín, mar aoíanna againne agus ag AABI (Cairde na mBriogáidí Idirnáisiúnta i Maidrid)

Bíodh ábhar an aiste faoi aon ghné de róil nó eispéiris bhaill na mBriogáidí Idirnáisiúnta as Éirinn, i rith Chogadh Cathartha na Spáinne nó na tionchair a d’imir an cogadh ar bhaill na mBriogáidí ina dhiaidh.

Tá cead ag aon dalta idir 16 agus 19 bliain d’aois, atá ag cúrsa dara leibhéal in Éirinn ag scoil, i bprintíseacht nó ag institiúd oideachais, le linn thréimhse an chomórtais, aiste a chur isteach, ach é bheith curtha roimh 24.00, mean-oíche Déardaoin 20ú Samhain 2014, mar aon le agus sonraí teagmhála an dalta bheith leis, agus sonraí teagmhála múinteora nó maoirseora cúrsa le go dtig aois an dalta a dheimhniú.

Is féidir aistí a chur isteach i nGaeilge nó i mBéarla agus ní mór dóibh bheith suas le 1600 focal ; ní mór gach foinse d’fhíricí bheith luaite.

Cuirtear na h-aistí agus sonraí teagmhála chuig: fibispainessaycomp2014@gmail.com

Gheobhaidh gach dalta a chomhlíonann na coinníollacha thuas teastas ag deimhniú gur ghlac siad páirt sa chomórtas.

Tá cinntí na moltóirí críochnaitheach.

Tá rún ag lucht eagraithe imeacht a shocrú in Éirinn nuair a léifidh údar na n-aistí sa chéad áit agus sa dara háit agus údar an aiste is cruthaithí a gcuid saothar.

Tá sé mar aidhm ag an chomórtas suim na ndaoine óga sa nuastair a spreagadh, go háirithe i dtaca le ídéil agus bearta na n-óglach sna Briogáidí Idirnáisiúnta. Ba mhaith linn a chinntiú go bhfíorófar aisling an mhórchinnire Poblachtánach Dolores Ibarrui nuair a d’impigh sí ar na daoine a bhí ag amharc ar mháirseáil dheireanach na mBriogáidí i bFómhar 1938 insint dá bpáistí faoi na hóglaigh a tháinig chun na Spáinne leis an daonlathas a chosaint.

Sa lá atá inniu ann tá contúirtí agus dushláin na 1930idí le feiceáil arís agus ní mór dúinn smaoineamh ar bhearta agus ar mhianta na ndaoine sin a chuir a mbeatha i mbaol mar mhaithe le cúis ar ceacht agus rabhadh dúinn anois í.

10509635_638719166235976_8487880907746699297_n1) FIBI’s 3rd annual essay competition for second level students in Ireland will accept essays on any aspect of the roles and experiences of the members of the International Brigades that relate to Ireland, either during or after the Spanish Civil War of 1936-39.

2) Final versions of each essay must be either in English or Irish, and should not be more than 1,500 words in length.

3) At least 3 sources should be consulted, and the essay should have footnotes indicating when these sources are being quoted or relied upon in the text.

4) Any student up to 19 years of age, in any second level course anywhere in Ireland during the time of the competition, is eligible to enter, provided the essay is emailed to FIBI before the deadline, and is accompanied by contact details of the teacher or course supervisor who can confirm the student’s age and second level course participation.

5) The FIBI email address for essays and contact details is fibispainessaycomp2014@gmail.com. All queries or other emails should go to our usual email address: fibispain36to39@gmail.com

6) Deadline for submitting essays is Thursday 20th November 2014.

7) We recommend emailing your essay as a PDF attachment.

8) All entrants will receive a certificate attesting to their essay, suitable for inclusion in CVs, etc.

9) All decisions by the judges are final.

Further details about the competition and FIBI are on our Facebook page: www.facebook.com/SpanishCivilWarEssayCompetition/info

The organisers also hope to arrange an event for the authors of the essays placed first, second, and the most original essay, to read their essays here in Ireland.

The aim of the competition is to develop young people’s interest in modern history, and in particular an appreciation of the ideals and activities of the volunteers in the International Brigades. We thus hope to carry out the words spoken by the great wartime Republican leader, Dolores Ibarruri, when she told those watching the Brigades’ farewell march in the autumn of 1938, to tell their children about these volunteers who came to Spain to defend democracy.

In today’s world we are living through times which recall the dangers and the challenges of the 1930s, and we need to recall the deeds and aspirations of those who risked their lives for a cause which remains as a lesson and a warning to us today.