Twitter Facebook Watch Raidio Mhacha Menu

Menu ×

22 Oct 2014

Preabchaifé 2Beidh Ard Mhéara Ard Mhacha Cathy Rafferty ag óstáil caifé speisialta Gaeilge Dé hAoine 24 Deireadh Fómhair le h-airgead a bhailiú do charthanais an Ard Mhéara; Seirbhís Ospíse an Deiscirt agus Grúpa Uathachais Ard Mhacha. Beidh an caifé ar siúl i Stáblaí an Pháláis idir 12 nóin agus 1pm le h-aitheantas a thabhairt do dhíograiseoirí Gaeilge agus do na scoileanna a chuireann teanga dhúchais an cheantair a chur chun cinn. Tig sé sna sála ar phreabchaifé rathúil a d’eagraigh CAIRDE Teo agus Gael Linn i mí Mheán an Fhómhair le ceiliúradh a dhéanamh ar Lá Eorpach na dTeangacha.

Is é an aidhm atá leis an chaifé Gaeilge phobal na Gaeilge a thabhairt le chéile le deis a thabhairt dóibh a gcuid Gaeilge a chleachtadh agus smaointí a roinnt lena chéile. Tá Ard Mhéara Cathy Rafferty ag iarraidh ar dhaoine a bhfuil spéis acu sa teanga teacht chuig an chaifé dé hAoine le bualadh le Gaeilgeoirí eile, ach le cluinstin faoi fhorbairtí eile in earnáil sa Ghaeilge in Ard Mhacha, go háirithe an ceiliúradh ar fhiche bliain den Ghaeloideachas atá beartaithe i mí an Mhárta. Tá fáilte roimh Ghaeilgeoirí líofa, roimh fhoghlaimeoirí agus roimh na daoine sin a bhfuil suim acu sa teanga, freastal ar an phreabchaifé ag 12 nóin ar an Aoine i Stáblaí an Pháláis.

Preabchaifé 1Tá Gaeil Ard Mhacha ag ullmhú do cheann de na féiltí is mó Gaeilge a bheas ar siúl i gCill Áirne, Contae Chiarraí chomh maith. Is é Oireachtas na Gaeilge an buaicphointe d’fhéilire na Gaeilge agus beidh na mílte ag taisteal chuig an fhéile le sult a bhaint as an cheiliúradh, ina mbíonn léachtaí, comhdhálacha agus comórtais rince agus amhránaíochta. Le blianta beaga anuas, tugadh cuireadh don eagraíocht Ghaeilge CAIRDE Teo freastal ar an Oireachtas le seastán a reáchtáil le cuid mhór de na leabhair, dlúthdhioscaí, éadaí agus féiríní Gaeilge a bhíonn ar fail sa siopa Cult Úr, atá i ndiaidh siopa úr a oscailt ar bhunurlár Ionad Siopadóireachta Chathair Ard Mhacha. Chuaigh an seastán i bhfeidhm ar Ghaeilgeoirí o achan chuid den oileán agus ó áiteanna thar lear a thaistealaíonn chuig an Oireachtas agus tá lúcháir ar CAIRDE Teo bheith ag pilleadh ar ionad Ghleann an Iolair i mbliana arís lena n-earraí a chur os comhair phobal na Gaeilge.

 

Armagh Lord Mayor Cathy Rafferty is to host a special Irish language café on Friday 24 October in aid of her chosen Lord Mayor’s charities of Southern Area Hospice Services and Armagh Acorns Autism Group. The café will be held in the Palace Stables between 12 noon and 1pm to recognise the work of local Irish language enthusiasts and of local schools in promoting the native language of the area. It follows on from the successful and well-attended pop-up café organised by CAIRDE Teo and Gael Linn in September to celebrate the European Day of Languages.

The aim of the Irish language café is to bring members of Armagh’s growing Irish language community together to offer an opportunity to network and practice their spoken Irish. Lord Mayor Cathy Rafferty is encouraging those with an interest in the language to come along to the café on Friday to not only meet up with other Irish speakers, but also to hear about upcoming developments in the Irish language sector in Armagh, particularly with the celebration for twenty years of Irish medium primary school education planned to take place next March. Fluent speakers, learners and those interested in the language are welcome to attend the pop-up café at 12 noon on Friday in the Palace Stables.

preabchaifé 3Armagh Gaels are also gearing up for one of the biggest Irish language festivals of the year, which takes place next weekend in Killarney, County Kerry. Oireachtas na Gaeilge is the highlight of the Irish language calendar and a large representation of the local Irish language community will be making the journey down to join in the celebrations, which include lectures, conferences and dancing and singing competitions. In recent years, local Irish language organisation CAIRDE Teo has been invited to the Oireachtas to host a stall of many of the Irish language books, cds, clothing and giftware available in the Cult Úr shop, which has just opened new premises on the ground floor of Armagh City Shopping Centre. The stall has proven extremely popular with Irish speakers from right across the island and indeed from further afield and CAIRDE Teo are delighted to be returning to the Gleneagles venue again this year to display their wares to the wider Irish language community.