Twitter Facebook Watch Raidio Mhacha Menu

Menu ×

12 Nov 2014

Kerry1Tá scaifte de Ghaeil óga as Ard Mhacha i ndiaidh pilleadh ó mhórfhéile náisiúnta na Gaeilge a bhí ar siúl in Óstán Ghleann an Iolair i gCill Áirne ag tús mhí na Samhna. D’fhág baicle beag baile Ard Mhacha go luath ar an lá deireanach de Dheireadh an Fhómhair le bheith páirteach sa scléip agus sa chraic ag Oireachtas na Gaeilge i gcomhar leis na mílte eile Gaeilgeoirí. Bhain muintir Ard Mhacha an fhéile amach díreach agus tús a chur le craoladh beo an chláir raidió ar Raidió na Gaeltachta, Rónán Beo, a bhíonn á chur i láthair ag an chraoltóir iomráiteach Rónán Mac Aodha Bhuí. In ainneoin go raibh na céadta i láthair agus cuid de na ceoltóirí Gaeilge is fear in Éirinn, bhí lúcháir ar Rónán Gaeil Ard Mhacha a fheiceáil. Chomh maith leis an sárbhanna nua-aimseartha Seo Linn a bhfuil an-clú orthu mar gheall ar na físeáin YouTube, bhí an grúpa Mo Hat Mo Gheansaí, an sárghiotáraí Shane Hennessy, na ceoltóirí is fear sa Ghaeltacht agus rinceoirí ar an sean-nós.

Ar an Aoine, d’fhreastail said ar Oíche na Mac Léinn in éineacht leis na céadta mac léinn eile ó achan chuid d’Éire sula ndeachaigh said ar aghaidh chuig an Chabaret Craiceáilte, togra a reáchtálann Rónán Mac Aodha Bhuí i nGaeltacht Dhún na nGall le hardán a thabhairt don cheol nua-aimseartha Gaeilge. Bhí scoth na gceoltóirí ar an ardán le Shane Hennessey, Mo Hat Mo Gheansaí, Seo Linn agus an sárghrúpa reggae as Béal Feirste Bréag. Is é an Satharn buaicphointe an Oireachtais leis na comórtais náisiúnta rince agus amhránaíochta ar an sean-nós á gcraoladh beo ar TG4 agus ar Raidió na Gaeltachta. Bhí na Gaeil as Ard Mhacha i measc na gcéadta a bhí i láthair in amharclann an INEC nuair a fógraíodh gurbh é Seán Seoighe as Gaeltacht Chonamara a thabharfadh leis Corn TG4 don rince aonair ar an sean-nós agus nuair a fógraíodh gurbh í Nell Ní Chróinín as Gaeltacht Chorcaí a thabharfadh léi príomhdhuais an Oireachtais, Corn Uí Riada, don amhránaíocht ar an sean-nós. Tá nasc nach beag ag Nell le hArd Mhacha nó tugadh cuireadh di bheith ar an ardán ag Oíche Ghaelach mar chuid d’Fhéile Píobaireachta William Kennedy.

Chomh maith leis an ghné shóisialta, bíonn neart ceardlanna teanga agus seoltaí leabhair is cláir teilifíse. D’fhreastail toscaireacht as Ard Mhacha ar sheimineár ar phleanáil agus ar thodchaí na teanga agus d’éist leis an ghníomhaí iomráiteach Ciarán Ó Finneadha, leis an bhainisteoir ar chosaint teanga in oirthuaisceart na hÉireann Ciarán Mac Giolla Bhéin agus an láithreoir teilifíse agus Gaeilgeoir aitheanta Bláthnaid Ní Chofaigh.

Kerry2Dúirt Caoimhe Ní Chathail, oibrí deonach le CAIRDE Teo: “Tá mé an-bhuíoch de Chairde Teo a thug an deis seo dom freastal ar an fhéile is mó i saol sóisialta na Gaeilge. Is mór an spreagadh a thugann an Oireachtas do phobal na Gaeilge nó bíonn na mílte duine i láthair ó Ghaeltachtaí ar fud na tíre agus Gaeilgeoirí ó achan chearn den domhan mór.” Dúirt Luíseach Ní Thréinfhir, dalta as Coláiste Chaitríona a thaisteal leis an ghrúpa as Ard Mhacha: “Bhain muid an sult as an deireadh seachtaine agus chuaigh sé go mór i bhfeidhm orainn go raibh Gaeilge ag achan duine a bhí ag an fhéile. Bhuail mé le neart daoine óga ó na Gaeltachtaí uilig, ó Ghaelscoileanna agus ó Choláistí tríú leibhéal ar fud na tíre agus bhí Gaeilge acu go léir.” Bíonn an tOireachtas á eagrú uair sa bhliain ag deireadh mhí Dheireadh Fómhair agus tús mhí na Samhna.

Armagh Gaels were well-represented this year again at the annual Irish language festival Oireachtas na Samhna in the Gleneagle Hotel in Killearney. A group of Irish speakers from the city and surrounding area left Armagh early on the last day of October to join in along with thousands of others, in the fun and craic of the highlight of the Irish language social calendar. The Armagh Gaeilgeoirí arrived in Killarney as the Raidió na Gaeltachta award-winning radio show Rónán Beo began its live broadcast. The show, which is presented by renowned broadcaster Rónan Mac Aodha Bhuí featured the fantastic Seo Linn who gained national fame after their translations of popular chart songs became a Youtube sensation, as well as the celebrated Mo Hat Mo Gheansaí, accomplished guitarist Shane Hennessey and the best singers and dancers from the various Gaeltacht regions of Ireland.

The young Armagh Gaels donned their Hollowe’en costumes to attend a special Student Night along with hundreds of young people from across the country and joined in the craic at the Cabaret Craiceáilte, which is organised by Rónán Mac Aodha Bhuí to promote modern Irish language music, but was away from its usual home of the Donegal Gaeltacht. The cabaret was headlined by Shane Hennessey, Mo Hat Mo Gheansaí, Seo Linn and renowned Belfast reggae act Bréag. The competitions on Saturday were the highlight and the culmination of the festival and the Cairde Teo group joined hundreds of Gaeilgeoirí in the INEC auditorium to witness the national sean-nós dancing and singing competitions, which were broadcast to a national and international audience on TG4 and Raidió na Gaeltachta. The overall winner of the dancing competition was Seán Seoighe from the Galway Gaeltacht of Conamara and the Armagh contingent celebrated the announcement of the winner of Corn Uí Riada for sean-nós singing, with Nell Ní Chróinín who had linked up with Cairde Teo two years ago for an Irish language music night as part of the William Kennedy Piping Festival.

Kerry3As well as the many social aspects of An tOireachtas, many language workshops and book and programme launches also take place during the Festival. A delegation from Armagh attended a language planning seminar which focused on the growth of the language and listened intently to the advice of well-known Irish language activist Ciarán Ó Finneadha, Conradh na Gaeilge’s language protection manager for the north of Ireland Ciarán Mac Giolla Bhéin and prominent TV presenter and Irish speaker Bláthnaid Ní Chofaigh.

Caoimhe Ní Loingsigh is a volunteer with CAIRDE Teo and was among the Armagh contingent who travelled down and she spoke og the Oireachtas saying “I’m very grateful to Cairde Teo for giving me the opportunity to attend the biggest event in the Irish language social calendar. The Oireachtas festival gives great confidence and inspiration to the Irish language community as they meet up with thousands of others speakers from Gaeltacht areas across the country and indeed from all over the world.” Luíseach Ní Thréinfhir is a student at local Irish medium school Coláiste Chaitríona and she too travelled to Killarney: “We had a fantastic weekend and it was very uplifting to hear so many people speaking in our native language. I met hundreds of people from all of the Gaeltacht areas and from schools and colleges right across the country and they were all Irish speakers.” The Oireachtas is organised each year at the end of October and beginning of November.