Twitter Facebook Watch Raidio Mhacha Menu

Menu ×

24 Nov 2014

Daidí na NollagTá Cairde Teo ag reáchtáil turais do pháistí Gaelscoile agus a gcuid teaghlaigh Dé Sathairn 13 Nollaig. Beidh muid ag dul go Béal Feirste le cuairt a thabhairt ar Dhaidí na Nollag ag Cultúrlann Mhic Adaim Uí Fhiaich an mhaidin sin agus gheobhaidh na páistí uilig bronntanas beag ón fhear mhór féin. I ndiaidh an lóin, bhéarfaidh muid cuairt ar Iarsmalann Uladh le críoch a chur leis an lá. Tá an t-ádh linn go bhfuil Daidí na Nollag ábalta an deis seo a thabhairt dúinn agus é chomh gnóthach an t-am seo bliana. Beidh an bus ag imeacht ó Óstán Chathair Ard Mhacha ar 9.30am agus imeoidh sé arís ó Iarsmalann Uladh ar 3pm le bheith ar ais in Ard Mhacha ar 4pm. Tá costas £5 in aghaidh an pháiste agus deimhneofar spás ar an turas nuair a fhaightear an táille. Tá spásanna ar an turas teoranta agus moltar áit a chur in áirithe a luaithe is féidir sula bhfuil an turas líonta.

Cairde Teo are organising a family trip for children at Irish medium schools in Armagh and their families on Saturday 13 December. We will be visiting Belfast where we will meet Daidí na Nollag at the Cultúrlann that morning and all children will receive a gift from Santa. After lunch, we will then go over to visit the Ulster Museum. We are very fortunate that Daidí na Nollag is able to offer us this opportunity to meet with him at his busiest time of the year. The bus will leave Armagh City Hotel at 9.30am and will leave the Ulster Museum at 3pm to return to Armagh for 4pm. The cost is £5 per child and a space will be confirmed on receipt of payment. Spaces are limited.