Twitter Facebook Watch Raidio Mhacha Menu

Menu ×

18 Dec 2014

2014-12-10 19.10.29Tá an siopa nua earraí Ceilteacha agus Gaelacha ar an tsaol in Ard Mhacha agus tá ag éirí go hiontach leis agus sinn ag tarraingt ar an Nollaig. Tá an siopa úr darb ainm Seacht lonnaithe in Ionad Siopadóireachta Chathair Ard Mhacha ar Shráid Thomáis agus tá ceirdeanna agus féiríní d’ardchaighdeán ar fáil ann. Tháinig ainm an tsiopa ón cheangal fada atá ag Ard Mhacha leis an uimhir seacht nó tá Ard Mhacha tógtha ar Seacht gCnoc, agus tá stair fada ag na Seacht dTithe ann.

Tá réimse leathan earraí ar fáil in Seacht le seodra sainiúil, croiseanna, plaiceanna agus deilbheanna bunaithe ar sheanchas, ar fhinnscéalta agus ar stair na hÉireann. Díoltas leabhair, dlúthdhioscaí, cártaí Nollag Gaeilge, féilirí, dialanna agus bréagáin thraidisiúnta páistí ann chomh maith. Chomh maith leis na réimsí ‘Wild Goose’ agus ‘Clara Crafts’, tá roinnt réimsí speisialta ag Seacht, mar shampla ‘Celtia’ réimse seodra, clog agus deilbheanna gairdín atá déanta as dair, péine agus iúr portaigh ar thángthas orthu i móinteacha Loch nEathach, áit ina raibh siad le 5000 bliain. 

 Tá seirbhís oiriúnaithe earraí á cur ar fáil do chustaiméirí fosta. Is féidir beannachtaí nó ainmneacha a chur ar réimse earraí mar stocaí Nollag, mugaí, éadaí do bhabaithe agus caipíní. Tá an siopa ag tabhairt ardáin d’ealaíontóirí Ard Mhacha chomh maith agus is féidir earraí gloine daite a ordú do shuaitheantais clubanna, ainmneacha agus sloinntí, beannachtaí Gaeilge agus seanfhocail orthu.

2014-12-10 20.01.57Fiontar sóisialta atá i Seacht le foireann dheonach agus úsáidtear an t-airgead uilig a dhéantar sa siopa le tionscadail oideachais agus treanála a sholáthar in Ard Mhacha.

A unique new Celtic and Irish gift shop has arrived in Armagh City, just in time for all you Christmas bargain hunters and exclusive gift shoppers. ⑦ is the latest addition to the City’s independent retail offering. The new shop is located within Armagh Shopping Centre on Thomas Street and promises customers a truly distinctive range of high quality craft products and giftware.

Armagh is the city of legends, the city on seven hills, the city of two cathedrals. She boasts a strikingly colourful history. The oldest city in Ireland, Armagh has played host to St. Patrick, the first Celtic high kings of Ireland and Brian Boroimhe. Armagh sings the tune of myth and legend; outside the town, visitors can find one of the Gaelic world’s most ancient ruins, Navan Fort, known as Eamhain Mhacha (the “twins of Macha”). The city is a destination that combines traditional small town charm with extraordinary attractions. The name of the new shop was inspired by Armagh City’s close association with the number seven e.g. Seven Houses, Seven Hills, etc.

⑦ is offering an extensive portfolio including bespoke jewellery, crosses, plaques and sculptures that are inspired by Irish myths, legends and history. Books, CDs, Irish Christmas cards, calendars, diaries and traditional children’s toys are also available at very reasonable prices. The beautifully finished products are designed to speak to the heart and mind, appealing to those who seek meaning beyond the image.

In addition to highly popular gift ranges such as ‘Wild Goose’ and ‘Clara Crafts’, many of the product ranges on offer are exclusive to ⑦, including ‘Celtia’ a range of jewellery, clocks and even garden sculptures crafted from only the finest bog oak, pine and yew recovered from the wetlands around Lough Neagh, where they have lain buried for 5000+ years. 

Seán 1⑦ also provides customers with a product customisation service. Personalised greetings or names can be added to a range of products from Christmas stockings to mugs and from baby grows to baseball caps. Nothing displays more thought and feeling than a personalised gift!

Local Armagh artisans are also supported in the new gift shop. ‘Cathedral City Stained Glass’ creates one-off and personalised stained glass items on request. Club crests, family names, Irish language greetings, wedding vows and proverbs can all be inscribed on unique glass pieces.

⑦ is a ‘social enterprise’; i.e. the shop is staffed by volunteers and all revenue generated by the shop will go to fund education and training projects in Armagh City. So, in addition to treating someone special in your life, you can also feel good about helping out your local community!

Be unique this Christmas, shop at ⑦.