Twitter Facebook Watch Raidio Mhacha Menu

Menu ×

19 Dec 2014

Pláinéadlann 2Chaith grúpa Gaeilgeoirí in Ard Mhacha oíche phléisiúrtha ag Pláinéadlann Ard Mhacha ar na mallaibh ag taispeántas speisialta Gaeilge den seó Réalta na Nollag. Bhí idir daoine fásta, daoine óga agus páistí Gaelscoile i láthair le foghlaim fá chúlra eolaíoch réalta na Nollag le teacht ar an bhliain inar rugadh Íosa sa stábla i mBeithil, mar a deirtear sa bhíobla Chríostaí. Bhain achan duine a bhí i láthair an-sult as an chlár Gaeilge agus as an chomhluadar Gaelach agus chuir Pláinéadlann Ard Mhacha tae, caifé, sú agus brioscaí ar fáil do chách. Tá an Phláinéadlann iontach gníomhach ag cur na Gaeilge chun tosaigh agus tá roinnt clár ar fáil do pháistí trí Ghaeilge. Reáchtáladh clár speisialta d’imeachtaí óige sa Phláinéadlann ag tús na bliana agus tá súil leo cur leis an fhreastal seo ar phobal na Gaeilge as seo amach.

A number of Irish speakers in Armagh recently visited Armagh Planetarium for a special Irish language showing of The Mystery of the Christmas Star. The audience included parents, young people and children from the local Gaelscoil to hear about the scientific explanation for the Christmas star to explore the actual date of the birth of Jesus in a Bethlehem stable as told in the bible. All those in attendance enjoyed the Irish language show and enjoyed the tea, coffee, juice and biscuits which were provided by the Planetarium. Armagh Planetarium is very active in promoting the Irish language and offers a number of Irish language programmes for children. They also worked alongside Cairde Teo to organise an Irish langauge programme of youth activities and have plans to further enhance their Irish language provision in the near future.