Twitter Facebook Watch Raidio Mhacha Menu

Menu ×

19 Dec 2014

Daidí na Nollag LeonD’eagraigh Cairde Teo turas speisialta teaghlaigh go Béal Feirste do pháistí ón Ghaelscoil áitiúil agus a gcuid tuismitheoirí ar an Satharn 13 Nollaig. Bhí an t-ádh dearg orainn go raibh Daidí na Nollag ábalta bualadh linn ag Cultúrlann Mac Adaim Ó Fiaich agus thug sé bronntanas beag do achan pháiste. Bhí lúcháir ar na páistí bualadh leis an fhear mór féin le cur i gcuimhne dó an rud a bhí scríofa acu ar a liostaí a bhí curtha acu chuig an Mholl Thuaidh cheana féin. Chomh maith les an deis a fháil labhairt le Daidí na Nollag, d’fhreastail na páistí ar cheardlann ealaíne ag Cultúrlann Mac Adaim Ó Fiaich le maisiúchán Nollag a dhéanamh le tabhairt abhaile agus a chur ar a gcrann Nollag. Bhain na Gaeilgeoirí as Ard Mhacha an-sul as an chuairt chuig mórionad na nGael i mBéal Feirste agus chuaigh sé i bhfeidhm orthu go raibh Gaeilge in úsáid ag achan duine agus Daidí na Nollag ina leith.

 

 

IMG_7811I ndiaidh an lóin, thug muintir Ard Mhacha aghaidh ar Iarsmalann Uladh le súil a chaitheamh ar na h-iontaisí atá istigh ann. Bhain na páistí an-sult as an rannán Ceilteach le roinnt mhaith uirlisí agus iarsmaí as Contae Ard Mhacha féin agus as rannán na n-ainmhithe. Chaith said am ag súgradh ar na ríomhairí idirghníomhaíochta agus ag déanamh ealaíne le foireann na hiarsmalainne. Bhí an-dúil ag na páistí sa mhumaí a bhí sa rannán Éigipteach agus i gcnámharlaigh na ndineasár. Is cinnte gur fhoghlaim said neart eolais úir ón chuairt agus bhí ardlá acu i mBéal Feirste.

 

 

Cultúrlann ealaíonCairde Teo organised a special Irish language family trip to Belfast on Saturday 13 December for children from the local Irish medium school in Armagh and their parents. We were very fortunate to meet Daidí na Nollag or Santa Clause at Cultúrlann Mac Adaim Ó Fiaich, Belfast’s Irish language and cultural resource centre on the Falls Road. Daidí na Nollag spent time speaking with all of the children and gave them all a present. The children from Armagh were delighted to meet the man of the moment to remind him of what they had written on their lists. As well as the opportunity to meet Daidí na Nollag, the children attended an arts workshop to create a snowman decoration to bring home to hang on their Christmas tree.

Dáithí Caoimhe ArdánAfter lunch, the Armagh contingent visited the Ulster Museum to see the many relics and wonders housed there. The children particularly enjoyed the Celtic section with many of the artefacts originating from County Armagh and they also enjoyed the natural history section, where they spent time using the interactive computers and the arts programme which was delivered by the museum staff. The Armagh visitors were also fascinated by the Egyptian mummy and the dinosaur skeletons and fossils. The Armagh families certainly had a very enjoyable day in Belfast and would like to thank Cultúrlann Mac Adaim Ó Fiaich and the Ulster Museum, as well as Jerome McCarthy for a great day out before the Christmas holidays.