Twitter Facebook Watch Raidio Mhacha Menu

Menu ×

16 Jan 2015

Siúil ar Shliabh Crúb-page-001Tá neart deiseanna do phobal na Gaeilge agus d’fhoghlaimeoirí na Gaeilge in Ard Mhacha a gcuid Gaeilge a úsáid ag roinnt ciorcal comhrá atá ar siúl ar fud an bhaile agus ag roinnt clubanna atá á reáchtáil ag Cairde Teo. Bíonn grúpa Gaeilgeoirí ag teacht le chéile achan Luan idir 7pm agus 8.30pm i gcaifé Bake My Day in Ionad Siopadóireachta Chathair Ard Mhacha le comhrá a dhéanamh i suíomh compordach thar chupán tae. Tá an grúpa ag dul ó neart go neart ó bunaíodh an grúpa nua Comhrá is Craic roinnt míonna ó shin agus ghlac said páirt sa churiarracht comhrá 24/7 a rinneadh i nDeireadh Fómhair 2014.

Tá Ciorcal Comhrá Ard Mhacha fadbhunaithe sa chathir agus bíonn said ag bualadh le chéile gach oíche Mháirt i mBeár an Stáisiúin ó 9.30pm. Bíonn meascán de léitheoireacht, caint agus seisiún ceoil ar siúl acu agus is minic a mhealann said turasóirí chuig na seisiúin cheoil Ghaelaigh. Chomh maith leis an ghrúpa seachtainiúil comhrá agus ceoil, eagraíonn Ciorcal Comhrá Ard Mhacha roinnt imeachtaí i rith na bliana agus socraíonn said comóradh bliantúil ar bheatha agus ar bhás an rapaire iomráiteaigh, Séamus Mór Mac Murchaidh.

Eagraíonn Cairde Teo ciorcal comhrá gach Déardaoin ar 3.45pm do dhaltaí scoile atá ag gabháil don Ghaeilge ag leibhéal GCSE. Tugann an ciorcal comhrá seo seans do dhaltaí cleachtadh a dhéanamh ar an Ghaeilge atá foghlamtha acu ar scoil, i suíomh réchúiseach ag Áisionad Bhóthar na hArdeaglaise. Tá sé mar aidhm ag an chiorcal comhrá seo tacú le daltaí agus iad a spreagadh an Ghaeilge a labhairt agus tugann sé deis dóibh ceisteanna a chur faoi aon ghné atá ag do na geirbe dóibh.

Tá club úr aclaíochta bunaithe ag Cairde Teo do phobal na Gaeilge le deis shóisialta eile a chur ar fail do Ghaeilgeoirí an teanga a úsáid taobh amuigh den seomra ranga. Bíonn an club aclaíochta seo ag bualadh le chéile achan Déardaoin ar 6pm ag Spórtlann Andy Ward atá taobh le hÓstán Chathair Ard Mhacha. Tá clár 8 seachtaine socraithe acu le tosú Déardaoin 15 Eanáir ag an ghiom agus beidh said ag cur tús leis an chlár cnocadóireachta arís tríd an ghrúpa Siúil. Beidh an chéád siúlóid den bhliain ar Shliabh Crúb cóngarach don Droim Bearach i gContae an Dúin. Má tá suim agat bheith páirteach i gceann ar bith de na grúpaí, is féidir bualadh isteach ann in am ar bith nó teagmháil a dhéanamh le Seán ar 028 3751 5229 nó sean@cairdeteo.com.

 

Ciorcal Comhrá GCSEThere are plenty of opportunities for the Irish language community and for Irish learners to practice their Irish at several conversation groups across the city, as well as a number of groups which are organised by Cairde Teo. A group of Irish speakers meet up every Monday between 7pm and 8.30pm in the Bake My Day café in Armagh City Shopping Centre for a chat over a cup of tea or coffee in a relaxed atmosphere. The group Comhrá agus Craic is going from strength to strength since it was started several months ago and they recently took part in October’s successful Comhrá 24/7 world record attempt.

Armagh’s conversation group Ciorcal Comhrá Ard Mhachaare well-established in the city and they meet up every Tuesday night in the Station Bar from 9.30pm. The group combines reading material, Irish speaking andIrish songs and they often attract tourists and visitors to Armagh with their traditional music sessions. As well as the weekly conversation and music session, Ciorcal Comhrá Ard Mhacha organise a number of events throughout the year, including the annual commemoration of the life of the famous raparee, Séamus Mór Mac Murchaidh.

Cairde Teo organise a weekly conversation circle every Thursday at 3.45pm for local students who are studying Irish for GCSE. The conversation circle gives the students an opportunity to practice the Irish which they have learnt at school in a relaxed and laid back environment at the Sherry’s Field Complex. The group also aims to support students by encouraging them to improve their confidence in spoken Irish and also gives them the opportunity to ask questions about any aspect of the language which they may be struggling with.

Cairde Teo has also commenced a new fitness club for Irish speakers in Armagh to offer another social opportunity to use the language outside of the formal classroom setting.  The fitness club meets up every Thursday at 6pm at the Andy Ward Health and Fitness Centre at Armagh City Hotel. The 8 week gym programme commences on Thursday 15 January and it will coincide with a new programme of hillwalks for 2015. The first hillwalk will be at Slieve Croob near Dromara in County Down. If you would like to take part in any of the groups, you can call in at any time or you can contact Seán on 028 3751 5229 or sean@cairdeteo.com.