Twitter Facebook Watch Raidio Mhacha Menu

Menu ×

23 Feb 2015

DSCF0013Tá grúpa de Ghaeil óga as Ard Mhacha i ndiaidh pilleadh ó chúpla lá fiúntach a chaitheamh i nGaeltacht Thír Chonaill le roinnt mhaith ábhar machnaimh ar thograí Gaeilge a dtiocfadh a fhorbairt i gcathair na n-ardeaglaisí. Tá an dáréag cailíní cláraithe ar an chúrsa fiontraíochta Stuaim atá á reachtáil ag Cairde Teo. Thug said aghaidh ar Dhún na nGall Dé Céadaoin 18 Feabhra, a bhuí le maoiniú ó Rannóg Óige Bhord Oideachais agus Leabharlann an Deiscirt. D’fhan an grúpa as Ard Mhacha faoi scáth na sléibhe maorga clúití i mBrú Óige na hEaragaile.

Bhuail na cailíní le Séamus Ó Gallchóir ó Údarás na Gaeltachta, an feidhmeannas atá freagrach as cúrsaí gnó a spreagadh sna limistéir Ghaeltachta agus thug sé turas thart ar cúpla monarca i bPáirc Gnó Ghaoth Dobhair. D’fhoghlaim na cailíní fán chuideachta RAP Teo a dhéanann pacáistí do cheapairí agus do bhia gasta agus fuair turas thart ar an mhonarcha le hEoin Ó Gallchóir mar threoraí dóibh ag insint dóibh fán innealra nuálach uilig a bhíonn in úsáid acu. Cuireann siad pacáistí ceapairí ar fáil do na h-ollmhargaí móra sa Bhreatain agus i Meiriceá. As sin, chuaigh an grúpa le turas a dhéanamh ar mhonarcha eile sa pháirc gnó. Déanann an comhlacht Sieon gáirméidí tarrthála d’iascairí, do phóilíní agus do lucht slándála ar fud an domhain. Ghlac Eoin Mac Giolla Easpaig an dream thart ar urlár na monarchan agus labhair fá thábhacht na Gaeilge sa chuideachta. Ina dhiaidh sin, thóg Colm Ó Baoill as Foras na Gaeilge iad trasna chuig Acadamh Ghaoth Dobhair, áit inar labhair Mícheál Ó Domhnaill fá roinnt de na tograí agus cúrsaí atá á soláthar acu.

DSCF0036Chaith na cailíní seal beag istigh i stiúideo Raidió na Gaeltachta sna Doirí Beaga agus shuigh siad isteach ar chraolachán beo den chlár Rónán Beo, a bhíonn á chur i láthair ag an Ghael iomráiteach Rónán Mac Aodha Bhuí. Labhair Molly Nic Chonmhaoil ar an chúrsa Stuaim agus ar na h-aidhmeanna a bhí acu ag teacht go Gaoth Dobhair. Cheoil Eva Ní Mhealláin agus Aoife Ní Dhuifinn leagan galánta den amhrán Coldplay, Buí, a d’aistrigh JJ Ó Dochartaigh go Gaeilge agus bhí Eilís Nic Lochlainn mar thionlacan dóibh ar an ghiotár. Chuir Rónán ceisteanna ar Róise Ní hAodha agus ar Aoife Nic Siacais faoin chlár Gaisce a dhéanann siad ar Choláiste Chaitríona agus labhair Tierna Nig Uidhir ar an tsuim mhór atá aici sa chamogaíocht. Bhuail Luíseach Nic Tréinfhir agus Bláithín Ní Néill port ar an chlár chomh maith. Bhí Rónán thar a bheith sásta leis na cailíní ag teacht ar an chlár agus bhí lucht éisteacha bródúil ar ais in Ard Mhacha a thug aiseolas an-dearfach.

Ar an Aoine, reáchtáladh ceardlann sa bhrú óige do na cailíní ar na meáin chumarsáide agus scileanna agallóireachta. Chuir Antaine Ó Donnaile agus Méabh Fields seisiún fíorshuimiúil ar fáil le h-eolas a thabhairt don ghrúpa ar an bhealach le scannán beag a chur le chéile. Tá Macha Media ag obair ar chlár úr do TG4 agus ghlac roinnt de na cailíní páirt sa chlár. Tá an clár ag iarraidh a fhiosrú cad é an brí atá lena bheith i d’Éireannach do dhaoine óga agus comóradh 100 bliain ó Éirí Amach na Cásca ar na bacáin in 1916. Phill na daoine óga ar Ard Mhacha le neart scileanna úra, taithí spéisiúil agus ábhar machnaimh agus tá siad ag dúil go mór leis an chéad chéim eile den chúrsa Stuaim.

 

A group of young Irish speakers from Armagh have just returned from a worthwhile fact-finding visit to the Donegal Gaeltacht with plenty of food for thought to develop new Irish language projects in the Cathedral City. Twelve teenagers who are currently enrolled in Cairde Teo’s Irish language enterprise course Stuaim set off for Donegal on Wednesday 18 February, thanks to funding from the Youth Division of the Southern Education and Library Board. For three days, the group from Armagh were based under the majestic andreknowned peak of Mount Errigal in the Youth Hostel at Dún Lúiche.

DSCF0064The girls met up with Séamus Ó Gallchóir from Údarás na Gaeltachta, a government body responsible for the development of business and the economy in Gaeltacht regions throughout Ireland, and visited a number of factories in the Business Park in Gaoth Dobhair. They learned about the company RAP Teo who make packaging for sandwiches and fast food outlets and tour guide Eoin Ó Gallchóir showed them the innovative machinery which is used to produce millions of packets per month which are supplied to major supermarkets such as Sainsburys and major fast food outlets such as KFC and McDonald’s. The group also visited the Sieon factory in the Business Park, which makes life-saving garments for fishermen, police and emergency services and security guards throughout the world. Eoin Mac Giolla Easpaig, who has been working with the company from it started in Gaoth Dobhair, brought the young people on a tour of the factory floor and explained the importance of the Irish language in the factory. As well as the factory visits, Colm Ó Baoill from Foras na Gaeilge brought the group to Acadamh Ghaoth Dobhair, where they were met by Mícheál Ó Domhnaill who spoke about some of the media and business courses and projects on offer at the university campus.

The girls also visited the Raidió na Gaeltachta studio in Na Doirí Beaga and joined the live broadcast of one o the station’s most popular programmes, Rónán Beo, which is presented  reknowned Gael and award-winning journalist Rónán Mac Aodha Bhuí. Molly Nic Conmhaoil explained to the listening audience at home about the Stuaim course and the aims to develop Irish language enterprise and media opportunities. Eva Ní Mhealláin and Aoife Ní Dhuifinn, accompanied by Eilís Nis Lochlainn on guitar, performed a beautiful Irish language version of Coldplay’s song Buí or Yellow, which was translated into Irish by JJ Ó Dochartaigh. Rónán also asked Róise Ní hAodha and Aoife Nic Siacais about the Gaisce programme which they participate in at Coláiste Chaitríona and Tierna Nig Uidhir spoke about her interest in camogie. Luíseach Nic Tréinfhir and Bláithín Ní Néill closed a the live broadcast with the tune, Banish Misfortune. Rónán was delighted with the girls participation in the programme and they received great feedback from the proud listeners back in Armagh.

DSCF0030On Friday, a workshop was held at the Errigal Hostel focusing on media and interview skills. The session was organised by Antaine Ó Donnaile and Méabh Fields to teach them how to make a short film. Macha Media are currently working on a new programme for TG4 and six of the Armagh group took part. The programme aims to investigate what it means to young people to be Irish as we approach the 100th anniversary of the 1916 Easter Rising. The group returned to Armagh with plenty of new skills, a great experience of Gaeltacht life and plenty of food for thought and are looking forward to complete the Stuaim project and become involved in some of the many Irish language initiatives being delivered by Cairde Teo.