Twitter Facebook Watch Raidio Mhacha Menu

Menu ×

27 Mar 2015

Dianchúrsa 1Tá Cairde Teo i gcomhar le CLG Ard Mhacha ag tabhairt deise dóibh siúd a bhfuil suim acu sa Ghaeilge ár dteanga dhúchais a fhoghlaim den chéad uair nó cur lena gcumas sa teanga. Beidh dianchúrsaí Gaeilge ar siúl sa Pháirc Lúthchleasa idir 11am agus 4pm Dé Sathairn 18 Aibreán do thosaitheoirí, d’fhoghlaimeoirí meánleibhéil agus d’fhoghlaimeoirí ardleibhéil. Clúdaíonn an costas £10 lón. Reáchtáil Cairde Teo agus CLG Ard Mhacha dianchúrsaí Gaeilge roimhe seo agus bhí ard-éileamh orthu le foghlaimeoirí ó achan chearn den chontae agus den chúige féin. I measc na ndaltaí atá i ndiaidh freastal ar na ranganna, tá roinnt réaltaí idirchontae Ard Mhacha le cúl báire iománaíochta sinsear Simon Doherty agus peileadóirí sinsear Charlie Vernon agus Oisín Mac Íomhair. Tacaíonn Cairde Teo leis an fheachtas ‘Líofa’ de chuid na Roinne Cultúir, Ealaíon agus Fóillíochta, atá ag iarraidh ar dhaoine tiomantas pearsanta a thabhairt go bhfoghlaimeoidh siad Gaeilge le linn 2015. D’éirigh go hiontach leis an fheachtas go dtí seo agus tá sé i ndiaidh an sprioc le 10,000 foghlaimeoir a mhealladh a shárú agus anois tá sé ag díriú ar sprioc úr le 20,000 duine a spreagadh an Ghaeilge a fhoghlaim faoi 2020. Le tuilleadh eolais a fháil nó le háit a chur in áirithe i gceann ar bith de na ranganna, déan teagmháil le Seán ar sean@cairdeteo.com nó 028 3751 5229.

 

Dianchúrsa 2CAIRDE Teo are yet again joining up with Armagh GAA to offer an opportunity to those interested in Irish to learn our native tongue and to brush up on their language skills. Intensive Irish courses will be held in the Athletic Grounds from 11am to 4pm on Saturday 18 April for beginners, intermediate and advanced levels. The cost of £10 includes lunch. Cairde Teo and Armagh GAA have held similar courses before and they have proven to be extremely popular with learners from throughout Armagh and indeed from across Ulster attending our classes. The classes have also received the backing of a number of inter-county stars from Armagh with senior hurling goalkeeper Simon Doherty and senior footballers Charlie Vernon and Oisín Mac Íomhair attending the classes to brush up on their Irish. Cairde Teo supports the Department of Culture’s Líofa campaign, which encourages people to sign up to a personal pledge to learn Irish. The campaign has proved a massive hit and having reached its target of attracting 10,000 learners to sign up for Irish lessons, has now expanded and aims to attract 20,000 Irish language learners by the year 2020. For more information or to book a place in one of the classes, contact Seán on sean@cairdeteo.com or 028 3751 5229.