Twitter Facebook Watch Raidio Mhacha Menu

Menu ×

21 May 2015

Dé Domhnaigh 21 Meitheamh   Siúil ag Sliabh Dhónairt
Dé Luain 6 Iúil – Dé hAoine 10 Iúil   Campa Mhacha
Dé hAoine 31 Iúil   Turas lae do dhaltaí na meánscoile agus d’iardhaltaí Gaelscoile
Dé Sathairn 1 Lúnasa   Siúil
Dé Luain 3 Lúnasa   Picnic Teaghlaigh
Dé hAoine 7 Lúnasa   Turas lae go Reachlainn
Dé hAoine 14 Lúnasa & Dé Sathairn 15 Lúnasa   Féile an Átha Bhuí
Dé hAoine 21 Lúnasa   Turas Teaghlaigh
Dé Céadaoin 16 Meán Fómhair   Ranganna Gaeilge ar ais
Dé hAoine 18 Meán Fómhair   Oíche Chultúir

Sunday 21 June   Siúil on Slieve Donard
Monday 6 July – Friday 10 July   Campa Mhacha for children at bunscoil
Friday 31 July   Day trip for students at meánscoil and former bunscoil students
Saturday 1 August   Siúil
Monday 3 August   Family picnic
Friday 7 August   Day trip to Rathlin Island
Friday 14 August & Saturday 15 August   Yellow Ford Festival
Friday 21 August   Family Trip
Wednesday 16 September   Irish language classes back
Friday 18 September   Culture Night