Twitter Facebook Watch Raidio Mhacha Menu

Menu ×

27 May 2015

Siúil Ard MhachaBeidh CAIRDE Teo ag cur tús le grúpa nua siúil in Ard Mhacha le deis a thabhairt do Ghaeilgeoirí agus d’fhoghlaimeoirí Gaeilge teacht le chéile, aclaíocht a dhéanamh agus sult a bhaint as na hoícheanta fada tirime. Beidh an chéad siúlóid ar siúl Dé Máirt 16 Meitheamh ar 7pm agus leanfar leis na siúlóidí gach Máirt ina dhiaidh sin. Tosóidh achan siúlóid ag an seanmhainistir ar Bhóthar na Mainistreach agus beidh roinnt siúlóidí ann thart ar thaillte Stáblaí an Pháláis, thart ar Bhaile Uí Chromtha, thart ar Lána Mhullach an Iúir, amach Bóthar Mhuineacháin agus amach Bóthar an Mhaí. Mairfidh gach siúlóid thart ar uair a chloig agus beidh said fóirsteanach do dhaoine atá ag iarraidh coinneáil aclaí. Tá siúlóidí na Máirte á reachtáil sa bhreis ar ghrúpa cnocadóireachta fadbhunaithe Ard Mhacha, Siúil, a eagraítear I gcomhar le Cairde Uí Néill in Oileán an Ghuail. Bíonn an grúpa Siúil ag dul amach a chnocadóireacht uair sa mhí sna Beanna Boirche, sna Speiríní, i sléibhte Thír Chonaill agus i sléibhte Chuaille. Beidh an chéad siúlóid eile ann ar Shliabh Dónairt Dé Domhnaigh 7 Meitheamh, ag toiseacht ag Lóiste Mhíol Mhóir ar 11.30am.  Le breis eolais a fháil, déan teagmháil le Seán sean@cairdeteo.com nó 028 3751 5229.

CAIRDE Teo will be organising a new walking group in Armagh to bring together Irish speakers and learners who are interested in exercising and enjoying the longer, bright nights. The walking club starts on Tuesday 16 June at 7pm and there will be further walks held every Tuesday evening after that. The walks will commence at the old friary on Friary Road and will follow a number of different routes including in the grounds of the Palace Stables, Ballycrummy, Mullinure Lane, Monaghan Road and the Moy Road. Each walk will last an hour or so and they will be suitable for anyone who is trying to maintain their fitness. The Tuesday evening walks will complement Armagh’s well-established Irish language hillwalking group Siúil, which is organised in partnership with Cairde Uí Néill in Coalisland. Siúil organises monthly walks in the Mourne mountains, in the Sperrins, in the Donegal mountains and in the Cooleys. The next walk will be on Slieve Donard on Sunday 7 June, commencing at Meelmore Lodge at 11.30am. For further information, contact Seán sean@cairdeteo.com or 028 3751 5229.