Twitter Facebook Watch Raidio Mhacha Menu

Menu ×

04 Jun 2015

scoláireachtaí WAC CairdeBhí an t-ádh le ceathrar daltaí as Ard Mhacha atá i ndiaidh tairbhe a bhaint as comhthionscnamh idir CAIRDE Teo agus Comhthionól Ard Mhacha Thiar, comhthionscnamh a bhfuil mar aidhm aige cuidiú le daltaí áitiúla freastal ar chúrsaí Gaeltachta i nDún na nGall.

Bhain Nikita Ní Raifeartaigh, dalta Bliain 9 in Acadamh Naomh Pádraig, Molly Nic Airt, dalta Bliain 10 i gColáiste Chaitríona, Nathan Crampton, dalta Bliain 10 i gColáiste Phádraig agus Brógán Mac Ardail, dalta Bliain 11 i gColáiste Phádraig, bhain siad scoláireacht £100 faoin scéim a thugann cúnamh do dhaoine óga agus dá dteaghlaigh leis an chostas a bhaineann le freastal ar choláiste Gaeltachta i rith laethanta saora an tsamhraidh. Cuireadh an scéim ar bun de thairbhe nach bhfuil bealach níos fearr ann le cur le scileanna comhrá agus éisteachta ná tumoideachas sa teanga ar feadh cúpla seachtain in atmaisféar Gaelach ina bhfuil an Ghaeilge mar chéadteanga an phobail.

Bíonn na mílte daoine óga agus daoine fásta ag taistil chuig na ceantair Gaeltachta in Uladh, i gConnacht, i Laighean agus i Mumhan achan bhliain. Tá an t-éileamh ar áiteanna ar chúrsaí Gaeilge ag dul i méid bliain i ndiaidh bliana. In Ard Mhacha féin, reáchtálann CAIRDE Teo ranganna agus cúrsaí Gaeilge do gach leibhéal foghlaimeora. Bíonn daoine ó achan chúlra pobail ag na ranganna, agus chan an dá mhórthraidisiún amháin. Tá níos mó daoine ó na pobail is úire in Ard Mhacha ag cur suim sa Ghaeilge agus sa chultúr.

Tá an scéim scoláireachta druidte don bhliain 2015 ach seolfar arís í in 2016.

 

scoláireachtaíFour lucky students from Armagh city have benefitted from a joint initiative devised by Irish language community cooperative CAIRDE Teo and the West Armagh Consortium, which aims to helps local students attend Gaeltacht courses in Donegal.

Nikita Ní Raifeartaigh, a Year 9 student in St Patrick’s Academy, Dungannon, Molly Nic Airt, a Year 10 student in St Catherine’s College, Nathan Crampton, a Year 10 student in St Patrick’s College and Brógán Mac Ardail, a Year 11 student in St Patrick’s College, have become recipients of a £100 award under the scheme which assists young people and their families with the costs of attending a Gaeltacht college during the school holidays in order to improve their command of spoken Irish . The scheme was launched in recognition of the fact that there is simply no better way for children or adults to enhance their oral and listening skills than to immerse themselves for several weeks in an atmosphere where native Irish is spoken as the first language of the local community.

Thousands of young people and adults travel to the Gaeltacht regions of Ulster, Connaught, Leinster and Munster every year. Demand for places on Irish language courses throughout the country has been rising year on year. In Armagh CAIRDE Teo organise Irish language classes and courses for every level of learner. The classes attract people from all community backgrounds and not just the two main traditions. More and more people from the newer communities in the city have started to take an interest in the Irish language and culture.

The sponsorship scheme is now closed for 2015 but will be re-launched again in 2016.