Twitter Facebook Watch Raidio Mhacha Menu

Menu ×

16 Jun 2015

Siúil ar Reachlainn-page-001Beidh CAIRDE Teo ag eagrú turais speisialta lae an samhradh seo go hOileán Reachlainn amach ó chósta Aontroma do Ghaeilgeoirí agus d’fhoglaimeoirí Gaeilge as Ard Mhacha. Beidh an turas ar siúl Dé hAoine 7 Lúnasa agus beidh bus ag imeacht as Ard Mhacha ar 8.30am agus ag pilleadh an oíche chéanna. Beidh an treoraí Brian Mac Lochlainn linn ar an lá le labhairt ar an taighde atá déanta aige i dtaca leis an chanúint ar leith Gaeilge a labhraíodh ar Reachrainn agus ar an chuimhne atá aige ar na cainteoirí deireanacha Gaeilge a mhair ar an oileán. Rachaidh muid ar shiúlóid threoraithe agus foghlaimeoidh muid faoi stair an oileáin. Is iomaí creach a tharla ar an oileán ag tosú leis na Lochlainnigh sa bhliain 795 agus na Sasanaigh sa séú céad déag. Deirtear fosta gur ar an oileán a d’amharc Raibeart Bruis ar an damhan álla a spreag é le h-iarracht eile a dhéanamh saoirse a bhaint d’Albain. Cé go raibh daonra de bhreis agus míle duine ar an oileán sa naoú hAois déag, níl ach daonra buan de 125 inniu. Bíonn muintir an oileáin ag brath ar an turasóireacht agus ar dhaoine a thugann cuairt ar an oileán don tumadóireacht, do na siúlóidí agus don éanbhreathnú. Tá na mílte éan mara ag cur fúthu ar Reachrainn agus tá iomrá ar an oileán mar gheall ar na puifíní. Is féidir spás a chur in áirithe le Seán trí sean@cairdeteo.com nó 028 3751 5229 agus ní mór áit a dheimhniú roimh Dhéardaoin 20 Iúil.

CAIRDE Teo are organising a special day trip for Armagh Irish speakers and learners this summer to Rathlin Island off the north Antrim coast. The trip will take place on Friday 7 August, leaving Armagh at 8.30am and returning later that evening. We will be joined on the day by our guide Brian Mac Lochlainn who will speak of his research on the specific dialect of Gaelic spoken on the island and of his memories of the last native speakers of Rathlin Irish. Participants will take part in a guided walk of the island and we will learn of the history of Rathlin. The island was the scene of many raids, starting with the Vikings in 795 and the English attacks on the island in the 16th century. It is reputed that Robert the Bruce was staying on the island when he watched the spider attempting to spin its web and never giving up, which inspired him to go back and once again attempt to gain freedom and independence for Scotland. Although there was a population of over 1,000 on the island in the 19th century, the current figure for the permanent population of Rathlin stands at about 125, with a higher number during the summer. Islanders depend on tourism and on those who visit the island for scuba diving, walks and for birdwatching. Thousands of sea birds live on Rathlin and the island is well-known for the puffin colonies on its steep cliffs. If you wish to take part in the day trip, you must book a place by Thursday 30 July by contacting Seán sean@cairdeteo.com 028 3751 5229.