Twitter Facebook Watch Raidio Mhacha Menu

Menu ×

14 Jul 2015

Campa 2015 5Tá Gaeilgeoirí óga in Ard Mhacha ar chipíní go fóill i ndiaidh rath an champa samhraidh is mó Gaeilge sa chathair. D’eagraigh CAIRDE Teo, comhar Gaeilge sa chathair, d’eagraigh siad Campa Mhacha ag Ionad Eamhain Mhacha ar na mallaibh agus d’fhreastail beagnach 80 páistí ó ghaelscoileanna an cheantair ar an naoú campa dá leithéid a eagraíodh sa chathair.

Is é an príomhaidhm leis an champa ná páistí áitiúla a spreagadh an Ghaeilge a úsáid taobh amuigh de thimpeallacht na scoile. Socraíodh dhá fhochampa mar chuid de Champa Mhacha bunaithe ar aois agus d’fhreastail páistí idir Rang 1 agus Rang 3 ar Champa 1 agus d’fhreastail páistí idir Rang 4 agus Rang 7 ar Champa 2.

Cé gurbh é príomhionad an Champa ná Eamhain Mhacha, thug Campa Mhacha deis do na páistí sult a bhaint as ceardlanna déanta milseán agus seacláide, turas báid ar an Abhainn Mhór ag an ArdGharraí (The Argory), ceol agus amhránaíocht le Cleamairí Ard Mhacha, cuairt ar Thír na bhFathach ar Shliabh gCuilinn, turas treoraithe Gaeilge ar Pháirc an Chrócaigh, scoil na laochra ag Eamhain Mhacha agus lá spraoi ag an áit shúgartha is fearr in Ard Mhacha, Hugglebugs. Chomh maith leis sin uilig, bhí deis ag na páistí páirt a ghlacadh i gceardlanna camógaíochta agus iománaíochta, i gceardlann san ealaíon Ceilteach, i dtoraíocht taisce agus i roinnt mhaith imeachtaí eile. Soláthraíodh gach ceardlann, imeacht agus idirghníomhaíocht leis na páistí trí mheán na Gaeilge.

Campa 2015Ar lá deireanach an Champa, d’oibrigh na páistí i gcomhar leis na múinteoirí agus le ceoltóirí le ceolchoirm a ullmhú do theaghlaigh agus d’aíonna le deireadh spleodrach a chur le Campa Mhacha 2015. Tháinig teaghlaigh agus cairde na bpáistí le chéile san amharclann ag Ionad Eamhain Mhacha do seó nach ndéanfar dearmad air go ceann i bhfad. Cheoil na páistí amhrán speisialta i nGaeilge a scríobh duine de na múinteoirí Mícheál Ó hAodha, a léirigh an spraoi a bhí ag na páistí ag Campa Mhacha.

Le blianta beaga anuas, is é CAIRDE Teo atá ag reáchtáil Champa Mhacha agus bíonn foireann gairmiúil láncháilithe múinteoirí, oibrithe óige agus oibrithe forbartha pobail bainteach leis. Faigheann an Campa cúnamh airgeadais ó Fhoras na Gaeilge agus ón Údarás Oideachais. Ba mhaith le CAIRDE Teo buíochas a ghabháil leis na múinteoirí agus na cúntóirí uilig, le foireann Pháirc an Chrócaigh, le hUncail Jim as an mhonarcha milseán Aunt Sandra’s, le Cumann Badóireachta Loch nEathach, le Hugglebugs agus le Cleamairí Ard Mhacha. Tugann CAIRDE buíochas d’Ionad Eamhain Mhacha chomh maith, go háirithe Rosaleen agus Damian agus do Jerome McCarthy agus Justin as Jerome’s Coach Hire. Gabhann CAIRDE buíochas speisialta le réalt CLG Ard Mhacha Aodhán Ó Fearchair a tháinig chuig an champa le duaiseanna a bhronnadh ar Ghaeilgeoirí na seachtaine chomh maith.

Ar deireadh, ba mhaith le CAIRDE mórbhuíochas a ghabháil leis na páistí uilig a d’fhreatail ar an Champa agus a chuir go mór leis an tseachtain. Maith sibh a pháistí agus bainaigí úsáid as an Ghaeilge ar feadh an tsamhraidh uilig.

 

PAC 2015The dust may barely have settled on Armagh’s biggest Irish Language Summer Camp, but already the tributes are pouring in. Parents, relatives, children and teachers have inundated social media networks with tributes to the organisers of Campa Mhacha 2015 – the only all-Irish summer camp in Armagh City. Based at Eamhain Mhacha / The Navan Centre, the camp is organised by Irish language collective, CAIRDE Teo. Attracting 80 children from Irish medium primary schools in the area, the Camp is now in its ninth year of existence and organisers have expressed delight at the overwhelming response to this year’s event.

 

The primary aim of Campa Mhacha is to encourage local children to use their command of spoken Irish outside the school environment. Due to the growth in numbers applying to participate, Campa Mhacha was this year divided into two different sub-camps and children were allocated their places within Camp based upon their age group. Children attending Rang 1 to Rang 3 attended Campa 1, while pupils from Rang 4 to Rang 7 attended Campa 2.

 

While the main centre of activities for the 2015 Camp was Eamhain Mhacha/The Navan Centre, Campa Mhacha also offered opportunities for the children to participate in activities as diverse as sweet and chocolate making workshops, a boat trip on the Abhainn Mhór (River Blackwater) at the Argory, music and singing workshops with Cleamairí Ard Mhacha (Armagh Rhymers), a visit to the Giant’s Lair on Sliabh gCuilin, a day trip and Irish language guided tour of Croke Park, a Celtic Warrior School at Navan and a fun day at Hugglebugs. As if that wasn’t enough, the children also had the opportunity to enjoy instruction in hurling and camogie with Ulster Council coach Rónán Mac Uilliam, Celtic arts and crafts workshops, treasure hunts and a host of other activities.  All  workshops, activities and interaction with the children were delivered through the medium of Irish.

 

Argory and Bonds Bridge 2015On the final day of Camp, the children worked with teachers and musicians to prepare a concert performance for families and guests to round off Campa Mhacha 2015. Families, siblings and friends joined the children in the Theatre at the Navan Centre for a show that no one will ever forget. In recent years CAIRDE Teo has taken responsibility for coordination and delivery of Campa Mhacha. Team Campa Mhacha is staffed by professional teachers, youth workers and a community development team with many years of experience in delivering recreational projects for young people. All camp staff are fully qualified and trained to professional standards and all are vetted in accordance with legislation.

 

The Camp receives partial financial assistance from the Education Authority and from Foras na Gaeilge. CAIRDE Teo would like to offer their thanks to the all the Camp teachers and assistants, , to the staff at Páirc an Chrócaigh, Uncle Jim from the sweet factory Aunt Sandra’s, Lough Neagh Boating Association, to Hugglebugs and also to the Armagh Rhymers. The Irish language group also express their gratitude to the Navan Centre, especially Rosaleen and Damian and to Jerome McCarthy and Justin from Jerome’s Coach Hire. They extend a special thanks also to Armagh senior GAA star Aidan Forker, who visited the Camp on the final day to present awards.

 

Finally, CAIRDE would also like to say a huge thank you to all of the children who took part in the Camp and who contributed so much in terms of their participation, joy, enthusiasm and energy. Maith sibh a pháistí agus bainaigí úsáid as an Ghaeilge ar fud an tsamhraidh.

FnaG