Twitter Facebook Watch Raidio Mhacha Menu

Menu ×

28 Jul 2015

283820_10150255132953595_2688091_nTá an pobal ar an Ghráinseach Mhór ag cur fáilte roimh dhaoine freastal ar imeacht speisialta ar an Domhnach atá bunaithe ar sheanthraidisiún sa cheantar do Dhomhnach na bhFraochán. Tig an traidisiún ón tseanfhéile Cheilteach Lughnasadh nó Lúnasa, a fuair a ainm ón dia Ceilteach Lugh. Rinneadh ceiliúradh ar Lughnasadh ar fud na hÉireann agus bhíodh ceol, rince, sport agus rásaí ar siúl ar an 1ú Lúnasa sa tseanam. Rinneadh ceiliúradh ar Dhomhnach na bhFraochán i roinnt ceantar tuaithe nó ba ghnách le daoine súil chuig cnoc Lughnasadh le fraocháin  ghorma a bhailiú. In amanna, cuireadh na fraocháin ar bhláthfhleasca agus caití iad nó tugadh ‘na bhaile iad i gciseáin bheaga le subh a dhéanamh.

Deirtear i leith Charraig an tSeabhaic gur tharla sága na Craoibhe Rua ann agus gur ann a thóg Naomh Pádraig a chéad bhothán eaglasta. Tá suíochán cloiche ag barr an tsléibhe ar a dtugtar Cathaoir Phádraig. Tugadh Cathaoir Chú Chulainn air fosta agus deirtear gurbh í an chathaoir seo cathaoir searmanach do chorónú na ríthe pagánacha. Bhíodh oilithreacht bliantúil ann do Dhomhnach na bhFraochán ar an Ghráinseach Mhór nuair a shiúil daoine ón tseaneaglais go mullach Charraig an tSeabhaic ar an Domhnach deireanach de mhí Iúil agus ar an chéad Domhnach de mhí Lunasa. Le blianta beaga anuas, tá an seantraidisiún seo ar ais agus muintir na Gráinsí Móire ar ais ar Charraig an tSeabhaic don fhéile seo. Iarrtar ar dhuine ar bith a bhfuil dúil acu sna siúlóidí siúl ón bheár The Rock ar 7pm leis an 4 mhíle a shiúl chuig barr an tsléibhe.  Beidh ceoltóirí agus píobairí i mbun ceoil ag mullach Shliabh Fuait nó Carraig an tSeachaic ar 8pm Dé Domhnaigh 2 Lúnasa. Lasfar tine cnámh chomh maith le h-aitheantas a thabhairt don tseanfhéile thábhachtach seo.

blaeberry bushThe people of Granemore are organising a special event on Sunday 2 August to celebrate the old traditional custom of Blaeberry Sunday. The tradition comes from the Celtic festival of Lughnasadh, which was named after the Celtic god Lugh. Lughnasadh was celebrated across Ireland with music, dance, sport and races being organised in many rural communities on the first of August. Blaeberry Sunday was celebrated in many areas as people would walk to the nearest ‘Lughnasadh’ hill to gather blueberries. The berries were sometimes worn in special garlands or were collected in baskets to bring home for jam.

Carrigatuke was reputed as the site of the Red Branch Saga and also St Patrick’s first church building along with the story of his adventure with the bull. A rough stone seat at the summit is known as St Patrick’s Chair. This stone seat also is believed to be the ceremonial chair for the coronation of the pagan chieftains n Celtic times when it was known as Cuchulainn’s Chair. An annual Blaeberry pilgrimage took place each year with the people leaving the old church grounds at Granemore to the Carrigatuke summit on the last Sunday in July and the first Sunday in August. In recent years, the old tradition has been revived with locals climbing Carrigatuke for the celebration. Any walkers are asked to meet at The Rock Bar at 7pm to walk the 4 miles to the summit. Traditional musicians and pipers will perform at the summit at 8pm. A bonfire will also be lit to recognise the importance of this ancient festival.