Twitter Facebook Watch Raidio Mhacha Menu

Menu ×

19 Aug 2015

Rathlin 1

Chaith grúpa Gaeilgeoirí as Ard Mhacha lá ar dóigh ar oileán álainn Reachrainn ar na mallaibh nuair a d’eagraigh CAIRDE Teo turas Gaeilge chuig an oileán. Bhí aimsir den scoth ann ar chósta thuaidh na hÉireann agus bhain na cuairteoirí taitneamh as áilleacht nadúrtha an oileáin agus d’fhoghlaim said fá chanúint speisialta Gaeilge a mhair ar an oileán go dtí na 1980idí.

Ar bhaint amach an oileáin dóibh, bhuail siad le Brian Mac Lochlainn, fear ó Ghlinntí Aontroma a bhfuil eolas fairsing aige ar an oileán agus a bhí cairdiúil le cuid de na cainteoirí deireanacha dúchais ar an oileán. Thug Brian achoimre ar stair an oileáin, ag  labhairt faoi na sléachtanna agus na creacha a tharla agus thug sé léargas ar an taighde a bhí déanta aige ar an chanúint Ghaeilge a labhraíodh ar Reachrainn agus ar na cainteoirí dúchais a raibh aithne aige orthu.

Rathlin 5Chomh maith leis an stair fhoréigneach, tá iomrá ar Reachrainn ar fud na hÉireann mar thearmann d’éin agus d’ainmhithe mara. Chuaigh an grúpa as Ard Mhacha ar cheann de na turais ar Bhus na bPuifíní chuig Lárionad Éan Mara Theach Solais an Iarthair agus d’amharc said ar na puifíní a bhí díreach réidh le himeacht, chomh maith leis na coilíneachtaí éagsúla éan a bhí ag cur fúthu ar na beannta le linn shéasúr an ghoir. Bhreathnaigh an grúpa fosta ar éinín fulmaire a bhí i nead in aice leo ar bharr an bhinn. Ar an bhealach ar ais chuig an chuan, bhí roinnt rónta ina luí ar an chladach ag sú isteach na gréine.

Bhuail na cuairteoirí isteach ar thaispeántas grianghraf de shaol an oileáin sa 20ú céad, a bhí ar siúl in Ionad Cuairteoirí agus Iarsmalann Theach na mBád agus shiúil said chuig an tseipéal bheag Chaitliceach agus chuig an eaglais bheag d’Eaglais na hÉireann agus a reilig atá oscailte d’oileánaigh do gach creideamh. Den chuid eile den lá, bhain muintir Ard Mhacha sult as na radharcanna iontacha ón oileán ar Cheann Tíre in Albain, ar Inis Eoghain agus ar chósta Aontroma. Agus an bád ar an bhealach ar ais go dtí an tír mór, rinne péire deilfeanna an turas leis ag súgradh agus ag léim tríd an fharraige a fhad le Baile an Chaistil. Gabhann CAIRDE Teo buíochas le gach duine a tháinig ar an turas lae agus tá said ag súil le sraith nua siúlóidí sna cnoic agus ar an chósta i mí Mheán an Fhómhair leis an ghrúpa Siúil. Le tuilleadh eolais a fháil ar an ghrúpa Siúil, déan teagmháil le Seán ar sean@cairdeteo.com nó ar 028 3751 5229.

 

Rathlin 3The idyllic Rathlin island off the north coast of Antrim played host to a visiting group of Armagh Irish speakers recently when city-based community development organisation CAIRDE Teo held a special summer excursion. The group enjoyed a rare day of sunshine on the north coast, where they took in the natural beauty of the island and learnt about the island’s unique dialect of Irish, which was spoken up until the 1980s.

On arrival on the island, the Armagh contingent were greeted by Antrim Glensman Brian Mac Lochlainn, who has extensive knowledge of the island and was a personal friend of some of the last native speakers of Rathlin Gaelic. Brian gave the visitors an overview of the turbulent history of the island, which experienced many raids and massacres over the centuries and he gave an insight into his own research on the local dialect of Irish as well as information on some of the last native speakers from the island.

As well as having a tumultuous history, Rathlin is also reknowned throughout Ireland as a haven for birds and marine mammals. The Armagh contingent joined one of the island’s famous Puffin Bus tours to visit the West Life Seabird Centre, where they watched the puffins who were preparing to migrate, as well as numerous other bird colonies who had took residence on the cliffs for breeding season. The group also enjoyed a close-up view of a nesting fulmar chick. On the way back to the harbour, a number of seals basked in the sunshine along the beautiful pebbled beach at Mill Bay.

Rathlin 4A photographic exhibition of island life throughout the 20th century was enjoyed by the Armagh visitors at the Boathouse Visitor Centre and Museum and the group paid a visit to the small Catholic chapel and Church of Ireland church and graveyard, which is open to islanders of all denominations. The remainder of the day was spent enjoying the beautiful scenery on the island and views out to the Mull of Kintyre, the Inishowen peninsula and back to the Antrim coast. As the ferry made its way back to Ballycastle, the passengers were treated to the fantastic sight of a pair of dolphins playing and jumping alongside. CAIRDE Teo would like to thank all those who attended the day trip and are looking forward to a new series of coastal and hillwalks with the bilingual walking group Siúil in September. For further information, contact Seán on sean@cairdeteo.com or 028 3751 5229.