Twitter Facebook Watch Raidio Mhacha Menu

Menu ×

28 Sep 2015

10405496_908582729225267_2177199657713895312_nTá CAIRDE Teo ag iarraidh tacaíocht a chur ar fáil do dhaoine óga in Ard Mhacha atá ag déanamh staidéir ar an Ghaeilge don GCSE. Cuirfear tús le grúpa nua comhrá Déardaoin idir 3.45pm agus 4.45pm thuas staighre in Áisionad Bhóthar na hArdeaglaise. Níl costas ar bith ann agus cuirfear fáilte mhór roimh dhaltaí GCSE ó scoileanna an cheantair. Chomh maith le díriú ar an chomhrá, beidh an grúpa seachtainiúil ag díriú ar na hábhair éagsúla ó shiollabas an GCSE.

Labhair Oifigeach Gaeilge CAIRDE Teo, Seán Ó Maoilsté, labhair sé ar na buntáistí a bhaineann lena bheith ag freastal ar an ghrúpa comhrá; “Deis atá ann do dhaltaí teacht le chéile agus an Ghaeilge a úsáid le daoine óga dá gcomh-aois. Beidh na daltaí ábalta a gcuid Gaeilge a fheabhsú agus ceisteanna a chur faoi ábhar ar bith ar shiollabas GSCE na Gaeilge atá ag cur isteach orthu. Is é an aidhm atá leis an ghrúpa comhrá ná daoine óga in Ard Mhacha a spreagadh a gcuid Gaeilge a úsáid i dtimpilleacht nadúrtha réchúiseach, rud a rachas chun tairbhe dóibh sna scrúduithe comhrá ag deireadh na bliana.” Le tuilleadh eolais a fháil ar an ghrúpa comhrá, déan teagmháil le sean@cairdeteo.com nó 028 3751 5229 nó tabhair cuairt ar laethanach CAIRDE Teo ar Facebook.

 

12025527_10204517715212162_604041877_nLocal Irish language organisation CAIRDE Teo are offering support to young people in Armagh who are studying Irish for GCSE. A new weekly conversation group has been set up on Thursdays between 3.45 and 4.45pm upstairs in the Cathedral Road Resource Centre. There is no cost and students from all local schools who are studying Irish for GCSE are welcome to attend. As well as focusing on Irish language conversation, the weekly group will focus on the various topics covered on the GCSE syllabus.

Irish language development officer with CAIRDE Teo, Seán Ó Maoilsté stressed the benefits of attending the conversation group; “It gives students an opportunity to come along and practice their Irish with other young people their own age. The young people will have an opportunity to improve their fluency and also to ask questions and seek help on different topics covered within the GCSE Irish syllabus. The aim of the conversation group is to encourage young people in Armagh to use their Irish in a natural and relaxed environment, something which will greatly benefit them when it comes to GCSE oral exams at the end of the academic year.” For more information on the conversation group, contact sean@cairdeteo.com or 028 37515229 or visit the CAIRDE Teo page on Facebook.