Twitter Facebook Watch Raidio Mhacha Menu

Menu ×

24 Sep 2015

DSCF1868Tháinig CAIRDE Teo agus Gael Linn le chéile an Aoine seo caite le h-imeacht speisialta Ceilteach a eagrú don Oíche Chultúir le ceiliúradh a dhéanamh ar oidhreacht ársa mhiotaseolaíochta Ard Mhacha a bhaineann leis an laoch Gaelach Cú Chulainn. Shocraigh an dá eagraíocht turas dátheangach bus chuig suíomhanna a bhaineann le Cú Chulainn, ag Carraig an tSeabhaic, ráth Dhroim Chonmhaoil in aice le Lios na Daille agus Eamhain Mhacha. Tá Réamonn Ó Ciaráin ar tí leabhar ar Chú Chulainn a lainseáil ar ball agus labhair sé le scaifte Gaeilgeoirí agus daoine le suim san oidhreacht agus sa stair ag Carraig an tSeabhaic faoi shaol Chú Chulainn agus scéalta ón cheantar.

Thug na rannpháirtithe cuairt ar an ráth ag Droim Chonmhaoil, áit inar thángthas ar cloch oghaim atá anois sa Leabharlann Poiblí in Ard Mhacha. Is é an t-ogham an córas is sine scríbhneoireachta sa Ghaeilge agus meastar gur comhartha é cloch Dhroim Chonmhaoil ar uaigh rí a bhí in Ard Mhacha sa seachtú aois. Cuireadh deireadh leis an turas ag Eamhain Mhacha, áit inar labhair an t-iarOifigeach Oideachais Ann Hart, faoi Eamhain Mhacha féin, faoi Chú Chulainn agus faoin Chraobh Rua, faoi Rí Conchúr agus faoin tábhacht a bhaineann leis an Iarannaois in Éirinn. Chomh maith leis na rannpháirtithe, bhí ionadaithe ó Irish TV i láthair fosta le taifead a dhéanamh ar an imeacht do chlár fán Oíche Chultúir a bheas á chraoladh amach anseo.

 

DSCF1879Local Irish language organisation CAIRDE Teo and Gael Linn came together last Friday to mark Culture Night by celebrating Armagh’s rich mythological tradition associated with the Gaelic hero warrior CúChulainn. The two organisations arranged a bilingual bus tour of sites associated with CúChulainn, including Carrickatuke Viewpoint, Drumconwell fort near Lisnadill and EamhainMhacha or Navan Fort. Réamonn Ó Ciaráin from Gael Linn, who is preparing to launch a book on CúChulainn later this year, spoke to Irish language, heritage and history enthusiasts at Carrickatuke about the life of CúChulainn and some of the stories associated with the area.

The tour participants were also fortunate to visit the fort at Drumconwell, from which an ogham-inscribed stone was removed to the Robinson Library in Armagh for safe-keeping. Ogham is the oldest system of writing in Irish and it is thought that the Drumconwell stone may have marked the grave of Conmael, a seventh century king of Armagh and Ulster. The tour finished off at Navan Fort, where former education officer Ann Hart, explained the origins of EamhainMhacha, spoke about CúChulainn and the CraobhRua or Red Branch Knights, King Conor and the importance of the site in Iron-age Ireland. The tour was also joined by representatives from Irish TV who recorded the event for a future programme on Culture Night in Armagh.

FullSizeRender