Twitter Facebook Watch Raidio Mhacha Menu

Menu ×

16 Oct 2015

Samhain 2Tá cuireadh á thabhairt do pháistí ó Ghaelscoileanna áitiúla agus dá gcuid teaghlaigh le páirt a ghlacadh i gceiliúradh speisialta ar fhéile na Samhna a bheas á reáchtáil ag CAIRDE Teo. Beidh an ceiliúradh ar siúl sa Cheannáras ag an Pháirc Lúthchleasa Déardaoin 29 Deireadh Fómhair agus chomh maith le ceardlann ealaíne le coinnealacha agus ceirdeanna Samhna a dhearadh, beidh cluichí Samhna ann agus turas le h-amharc ar thaispeántas tinte ealaíne ag Lochanna Chreag Abhann.
Beidh na ceardlanna ag tosú ar 6pm agus beidh bus ag imeacht as Ard Mhacha ar 7pm le bheith ag Creag Abhann in am do cheann de na taispeántas tinte ealaíne is mó in Éirinn.

Tá ceiliúradh an lae inniu de Hollowe’en bunaithe ar an tseancheiliúradh Ceilteach don tSamhain, a rinne ceiliúradh ar dheireadh an fhómhair agus tús mhíonna dorcha an gheimhridh. Tá an nós de trick or treating bunaithe ar thraidisiún Gaelach na cleamaireachta, nuair a chuir daoine bréagéide orthu le iad féin a cheilt ar na síoga agus a chuaigh thart ag ceol agus ag canadh ó theach go teach le bia a fháil. Maisíodh tornapaí agus cuireadh coinneal istigh ann le solas a thabhairt go bhfeicfeadh na cleamairí an bealach, traidisiún atá coitianta go fóill ach le puimcín in úsáid in áit tornapa.

Beidh an ceardlann ealaíne á sholáthar i nGaeilge. Más rud é go bhfuil do pháiste ag iarraidh freastal, déan teagmháile le Seán ag Cairde Teoar 028 3751 5229 nó sean@cairdeteo.com nó buail isteach chuig an siopa Cult Úr.

Samhain 1Children from local Irish medium primary schools and their families are being invited to take part in a special Hollowe’en celebration along with local Irish language community development cooperative CAIRDE Teo. The celebration which will take place at the Ceannáras building at the Athletic Grounds on Thursday 29 October will include a Hollowe’en-themed arts and crafts workshop to make Hollowe’en candles and pumpkin tea-light holders, Hollowe’en games and a trip to watch the spectacular fireworks display at Craigavon Lakes. The workshops will get underway at 6pm and the bus will leave Armagh at 7pm to arrive at Craigavon in time for one of the biggest firework displays in Ireland.

The celebration of Hollowe’en derives from the ancient Celtic celebration of Samhain, which marked the end of the harvest and the beginning of the darker months of winter. The poplular Hollowe’en activity of trick or treating is based on the Gaelic tradition of mumming, when people dressed up in costumes to disguise themselves from the síoga or fairies and went from house to house singing or reciting verses in exchange for food. Turnips were carved and a candle placed inside to light the way for the mummers, a tradition which is still in common practice with the turnip being replaced by a pumpkin.

The arts and craft workshop will be delivered in Irish. If your child would like to attend, contact Seán at Cairde Teo on 028 3751 5229 or sean@cairdeteo.com or call into the Cult Úr Irish language and culture craft shop in the Eurospar.