Twitter Facebook Watch Raidio Mhacha Menu

Menu ×

07 Oct 2015

CnaG plan launch 3Seoladh plean nua infheistíochta uile-oileánda ag Teach an Ard-Mhéara, Baile Átha Cliath, Dé Máirt, 6 Deireadh Fómhair, a d’fhéadfadh breis ‘s 1,160 post a chruthú agus réimse leathan deiseanna a sholáthar don phobal leis an Ghaeilge a úsáid.

Tá an plean infheistíochta á chur chun tosaigh ag níos mó ná 70 grúpa Gaeilge agus Gaeltachta – eagrais phobail agus uile-oileánda cosúil le CAIRDE Teo, agus na húdaráis mhaoinithe s’acu san áireamh – agus tá na grúpaí ag iarraidh go léireoidh gach páirtí polaitíochta tacaíocht don phlean sna forógraí olltoghcháin s’acu.

Tá bearta ionadaíochta á lorg ag na grúpaí pobail agus uile-oileánda chun go gcuirfear an plean infheistíochta i ngníomh chomh maith, ina measc go gceapfaí Airí Sinsir thuaidh agus theas chun feidhmiú ar son na Gaeilge agus na Gaeltachta agus chun dea-bhainistiú agus feidhmiú iomlán an phlean infheistíochta a chinntiú.

Deir Cóilín Ó Cearbhaill, Uachtarán Chonradh na Gaeilge:
“Tá sé beartaithe ag an Rialtas ó dheas €1.5 billiún níos mó a chaitheamh an bhliain seo chugainn – teastaíonn uainn a chinntiú go gcaitear go cothrom leis an nGaeilge agus leis an nGaeltacht; le hinfheistíocht bheag, bheadh borradh fostaíochta mar thoradh ar an bplean mar aon le méadú ar líon na ndeiseanna a bheadh ag an bpobal an Ghaeilge a úsáid nó a fhoghlaim. Tá Conradh na Gaeilge ag éileamh ar gach páirtí polaitíochta gealltanas a thabhairt go gcuirfí an maoiniú ar fáil don infheistíocht uile-oileánda seo sa Ghaeilge.”

Deir Julian de Spáinn, Ard-Rúnaí Chonradh na Gaeilge:
“Is iomaí uair go bhfuil muintir na hÉireann tar éis a gcuid tacaíochta a léiriú don teanga san iliomad suirbhéanna agus tuairiscí, agus go deimhin thug siad le fios le déanaí go mba chóir go gcuirfí tuilleadh maoinithe ar fáil chuige seo, ach ní mór níos mó deiseanna leis an teanga a úsáid a sholáthar don phobal freisin – sin atá de dhíth uathu, agus sin atá á lorg acu. Thabharfadh an maoiniú spriocdhírithe atá á lorg sa phlean infheistíochta seo breis deiseanna do phobail áitiúla ar fud na tíre chun an Ghaeilge a labhairt agus chun í a fhoghlaim, go háirithe ag leibhéal logánta.”

CnaG plan launch 2Deir Caoimhe Ní hEaraill, oibrí deonach le Cairde Teo:
“Is í seo an chéad uair do na heagraíochtaí pobail Gaeilge agus Gaeltachta scéimeanna agus tograí sonracha a aontú leis na húdaráis chuí, ar mhaithe leis an dul chun cinn is mó a dhéanamh ar son na teanga agus chun an luach is fearr ar airgead a bhaint amach, bunaithe ar shaineolas agus ar thaithí uile na hearnála. Tá CAIRDE Teo ag obair i measc an phobail le blianta beaga anuas, agus is léir dúinn gur iomaí buntáiste a bhaineann leis an phlean infheistíochta Gaeilge agus Gaeltachta seo don toghcheantar s’againn toisc go mbeidh seirbhísí teanga ar fáil don phobal áitiúil – ciallaíonn sé seo go mbeidh tuilleadh fostaíochta agus fiontraíochta ar fáil sa cheantar freisin, agus go mbeidh níos mó deiseanna ag daoine leas a bhaint as an teanga in Ard Mhacha chomh maith. Níl de dhíth uainn anois ach go dtacódh na hionadaithe polaitíochta s’againn leis an chomhairle atá ag teacht ó na grúpaí pobail seo, agus go dtabharfaidís a bhfocal go ndéanfar an infheistíocht seo sa Ghaeilge agus sa Ghaeltacht.”

Tá Conradh na Gaeilge, CAIRDE Teo, agus na 70+ grúpa eile atá bainteach leis an phlean infheistíochta Gaeilge agus Gaeltachta ag éileamh ar gach páirtí polaitíochta sa tír a dtacaíocht a mhóidiú do na gealltanais atá á lorg sa phlean infheistíochta, agus ar na hiarrthóirí olltoghcháin agus ar na páirtithe s’acu na coimitmintí sonracha sin a lua sna forógraí olltoghcháin s’acu.