Twitter Facebook Watch Raidio Mhacha Menu

Menu ×

03 Nov 2015

Dianchúsa Gaeilge Samhain 2015Tá CAIRDE Teo ag teacht le chéile le CLG Ard Mhacha le deis a thabhairt dóibh sin a bhfuil suim acu teanga dhúchais na hÉireann a fhoghlaim nó cur lena gcuid Gaeilge. Beidh dianchúrsaí Gaeilge ar siúl sa Pháirc Lúthchleasa idir 11am agus 4pm Dé Sathairn 14 Samhain d’fhoghlaimeoirí bunranga, meánranga agus ardranga. Cuirfear lón san áireamh ar an chostas £10. Tá dianchúrsaí mar seo déanta ag Cairde Teo agus CLG Ard Mhacha roimhe seo agus bíonn éileamh ard orthu le foghlaimeoirí ó achan chuid den chondae agus ón chúige ar fad. Bíonn roinnt de réaltaí idirchontae Ard Mhacha ag freastal ar na ranganna fosta le cúl báire iomána an chontae Simon Doherty agus na peileadóirí sinsear Charlie Vernon, Oisín Mac Íomhair agus Aidan Forker.

Tacaíonn Cairde Teo leis an fheachtas Líofa de cuid na Roinne Cultúir, a bhfuil mar aidhm aige daoine a spreagadh tiomantas pearsanta a ghlacadh an Ghaeilge a fhoghlaim. Tá ag éirí go hiontach leis an fheachtas agus bhain sé a chéadsprioc de 10,000 foghlaimeoir amach taobh istigh de tamall gairid agus tá sprioc nua de 20,000 foghlaimeoir Gaeilge faoin bhliain 2020 ag an fheachtas. Faoi láthair, ta breis agus 14,500 foghlaimeoir cláraithe le tiomantas Liofa. Le breis eolais a fháil ar an dianchúrsa nó ar ranganna eile Gaeilge in Ard Mhacha nó le spás a chur in áirithe, dean teagmháil le Seán ar sean@cairdeteo.com nó 028 3751 5229.

 

Armagh-based community development group, CAIRDE Teo, are joining up with Armagh GAA to offer an opportunity to those interested in Irish to learn our native tongue and to brush up on their language skills. Intensive Irish language courses will be held in the Athletic Grounds from 11am to 4pm on Saturday 14 November for beginners, intermediate and advanced levels. The cost of £10 includes lunch. Cairde Teo and Armagh GAA have held similar courses before and they have proven to be extremely popular with learners from throughout Armagh and indeed from across Ulster attending our classes. The classes have also received the backing of a number of inter-county stars from Armagh with senior hurling goalkeeper Simon Doherty and senior footballers Charlie Vernon, Oisín Mac Íomhair and Aidan Forker attending the classes to brush up on their Irish.

Cairde Teo supports the Department of Culture’s Líofa campaign, which encourages people to sign up to a personal pledge to learn Irish. The campaign has proved a massive hit and having reached its target of attracting 10,000 learners to sign up for Irish lessons, has now expanded and aims to attract 20,000 Irish language learners by the year 2020. At present, 14,500 people have already signed up to the Líofa pledge. For more information on the intensive Irish course or other Irish classes in Armagh or to book a place in one of the classes, contact Seán on sean@cairdeteo.com or 028 3751 5229.