Twitter Facebook Watch Raidio Mhacha Menu

Menu ×

03 Nov 2015

Oireachtas 1Tá grúpa fuinniúil Gaeilgeoirí as Ard Mhacha i ndiaidh pilleadh ó chuairt trí lá chuig Oireachtas na Samhna a bhí ar siúl i mbliana in Óstán Iarthar na Cathrach i mBaile Átha Cliath. Bhí ionadaíocht bhreá ag cathair na n-ardeaglasí i mBaile Átha Cliath le toscairí ó CAIRDE Teo, Gael Linn, Macha Media, Coláiste Chaitríona agus Aonach Mhacha i láthair ag an fhéile bhliantúil Ghaelach.

Leanann Oireachtas na Samhna traidisiún ársa ár sinsear le mórchuinniú nó mórthionól le díospóireachtaí agus siamsaíocht a dhéanamh agus cuireann sé fáilte roimh óg agus aosta, roimh an scríobhneoir, file, amhránaí, rinceoir, ealaíontóir, scéalaí, aisteoir, reacaire, cumadóir, ceoltóir agus roimh Ghaeil ó Éire agus ó níos faide anonn. Tá imeachtaí an Oireachtais an-tábhachtach do chur chun cinn na Gaeilge agus do cheiliúradh ar oidhreacht theanga, chultúrtha agus ealaíne na nGael.

Thug CAIRDE Teo cuireadh do Ghaeilgeoirí óga atá bainteach leis an tionscadal Raidió Mhacha teacht leo chuig Óstán Iarthar na Cathrach don mhórcheiliúradh i mbliana. Roghnaíodh Erin Nic Ghiolla Cheara agus Failenn Nic Fhionnbhairr, beirt dalta GCSE ó Choláiste Chaitríona, agus Oisín Mag Aoidh, mac léinn Gaeilge ó Ollscoil Uladh Doire, le freastal ar na comórtais i mbliana agus le h-agallaimh a thaifeadadh le daoine mór le rá i saol na meáin, an chultúr, na n-ealaíon agus na siamsaíochta. Cuideoidh daltaí eile ón tionscadal Raidió Mhacha le Erin agus le Failenn le clár raidió Gaeilge a léiriú i gcomhar le Raidió Fáilte i mBéal Feirste.

Tugadh cuireadh don triúr Gael óg mar chuid de chúrsa treanála raidió atá á reáchtáil ag CAIRDE Teo i gcomhar le Raidió Fáilte agus le Radio Coalisland. Tá an cúrsa treanála, a bhfuil turais chónaithe go Baile Átha Cliath, go Béal Feirste agus go hAlbain mar chuid de, á mhaoiniú ag BBC Children in Need agus ag Foras na Gaeilge.

Chomh maith le h-agallaimh á réiteach le réaltaí an Oireachtais, bhí na daoine óga as Ard Mhacha ábalta sult a bhaint as an atmaisféar iontach a bhíonn thart ar Oireachtas na Samhna. Bhí na céadta mac léinn ó ollscoileanna na hÉireann páirteach i mórdhioscó bréagéadaí agus bhí na céadta i láthair ag an imeacht sóisialta iomráiteach, an Cabaret Craiceáilte, a bhíonn á reáchtáil ag láithreoir RTÉ Rónán Mac Aodha Bhuí, le scoth na gceoltóirí Gaelacha. D’fhreastail an grúpa ó CAIRDE Teo ar an seó nuálach grinn, An Gaeilgeoir is Greannmhaire, togra atá á reachtaíl ag Gaeil óga díograiseacha ón phríomhchathair agus ó áiteanna eile ar fud na tíre. Shuigh an dream as Ard Mhaha isteach i bpríomhionad Iarthar na Cathrach do phríomhchomórtas rince ar an sean-nós a craoladh beo ar TG4 agus do bhuaicphointe na féile, comórtas amhránaíochta Chorn Uí Riada.

Oireachtas 4Labhair Oifigeach Gaeilge CAIRDE Teo, Seán Ó Maoilsté, fá eispéireas an Oireachtais:
“Mheas muid go raibh sé tábhachtach deis a thabhairt do na daoine óga blaisín a fháil den fhéile is mó i bhféilire na nGael. Buaicphointe na bliana atá san Oireachtas do na mílte Gaeilgeoirí agus bíonn meascán iontach de chainteoirí dúchais ó na ceantair éagsúla Gaeltacha agus cainteoirí líofa agus foghlaimeoirí ó achan chuid den tír. Cuireadh iontas ar na daoine óga nuair a labhair said le Gaeilgeoirí ó thíortha eile. Bhí dream maith i láthair i mbliana ó Cheanada agus ó Mheiriceá a raibh Gaeilge líofa acu, chomh maith le daoine ó Albain, ó Shasana agus ó achan chuid den Eoraip, go háirithe ón Pholainn, ó Phoblacht na Seice agus ón Rúis. Fuair said taithí an-luachmhar ar earnáil na meáin Ghaeilge agus deis iontach líonraithe a bhí san fhéile dóibh, le h-ionadaithe ó eagraíochtaí, gnóthaí agus cuideachtaí meáin Gaeilge. Tá súil againn go dtig leis na daoine óga an taithí sin a úsáid le cuidiú leo cúrsa treanála Raidió Mhacha a chur i gcrích agus lena smaointí féin a fhorbairt ar fhiontair nua pobail a dtiocfadh forbairt na Gaeilge a fheabhsú in Ard Mhacha.”

 

Oireachtas 3A group of enterprising Irish speakers based in Armagh has just returned from a 3 day visit to ‘Oireachtas na Samhna’, held this year in the expansive setting of the City West Hotel in Dublin. The Cathedral City was well represented in Dublin with delegates from CAIRDE Teo, Gael Linn, Macha Media, Coláiste Chaitríona and Aonach Mhacha all in attendance at the annual Irish language festival.

The word Oireachtas originally meant a meeting or congregation of ruling authorities in Ireland in the 7th century. To this day, ‘Oireachtas na Samhna’ follows that noble tradition of assembly and debate established by our ancestors hundreds of years ago, welcoming young and old, the writer, the poet, the singer, the dancer, the artist, the storyteller, the actor, the impersonator, the composer of music and songs, the musician and the people of Ireland at home and abroad.Oireachtas events are very important in promoting the Irish language and in celebrating linguistic, cultural and artistic inheritance while also providing opportunities for social, professional and artistic interaction.

Local Irish language cooperative CAIRDE Teo invited Irish language students from their Raidió Mhacha project to join them in the City West hotel for the duration of this year’s celebrations and competitions. Erin McKerr and Failenn Gaynor, two GCSE students at Coláiste Chaitríona, and Oisín Mag Aoidh, an undergraduate studying Irish at Ulster University, Derry, were nominated to attend this year’s ceremonies and to record interviews with prominent figures from the worlds of media, culture, arts and entertainment. Fellow students on the Raidió Mhacha project will assist Erin and Failenn to produce an Irish language radio show in conjunction with Raidió Fáilte in Belfast.

The three young Gaels were invited to the Oireachtas by CAIRDE Teo as part of the organisation’s community radio training course, which is being delivered in partnership with Raidió Fáilte and Radio Coalisland. The training course which involves residential trips to Dublin, Belfast and Scotland is being provided with financial assistance from BBC Children in Need and Foras na Gaeilge.
As well as arranging interviews with the stars of Oireachtas 2015, the young people from Armagh were able to join in the fantastic atmosphere that surrounds the annual Oireachtas na Samhna festival. Hundreds of students from universities across Ireland took part in a special Halloween fancy dress disco and the famous Cabaret Craiceáilte, which is organised by RTÉ radio presenter Rónán Mac Aodha Bhuí, drew hundreds of revellers with a fantastic line-up of musicians. The group from CAIRDE Teo joined the audience for the filming of a new Irish language stand-up comedy show called An Gaeilgeoir is Greannmhaire, which is soon to be broadcast on TG4. The Armagh contingent also settled in to the Citywest auditorium for the main sean-nós dancing competition, which was broadcast live on TG4, as well as the climax of the Oireachtas festival, the Corn Uí Riada singing competition.

Oireachtas 5Irish Language Development Officer with CAIRDE Teo, Seán Ó Maoilsté, spoke about the Oireachtas experience:
“We felt that it was important this year to give the young people an opportunity to experience the biggest festival in the Irish language community. The Oireachtas is the highlight of the year for thousands of Irish speakers and there is a fantastic mix of native speakers from the various Gaeltacht regions and fluent speakers and learners from throughout Ireland. The young people were also surprised to see the number of Irish speakers from different countries. This year, there was a large crowd of Canadians and Americans, who were all fluent in Irish, as well as many others from Scotland, England and across Europe, including Poland, the Czech Republic and Russia. They gained invaluable experience in the Irish language media sector and the festival was a fantastic networking opportunity, with representatives from Irish language organisations, businesses and media companies. We hope that the young people can use the experience they gained to help them complete the Raidió Mhacha training course and to develop their own ideas for new community enterprises in Armagh, that have the potential to further the development of our native language.”