Twitter Facebook Watch Raidio Mhacha Menu

Menu ×

27 Jan 2016

Banagher GlenBeidh an grúpa siúlóide as Ard Mhacha agus as Tír Eoghain i mbun cláir úir siúlóidí don bhliain, leis an chéad cheann ar an Satharn 30 Eanáir in Aillt na Péiste. Beidh an tsiúlóid ag dul trí cheann de na coillte darach is sine in Éirinn a fhad le dhá dhamba. Tá fánaí an ghleanna clúdaithe le crainn ársa, dair agus fuinseog, le crainn eile mar caorthann, coll, sceach gheal agus cuileann. Tá raithneach agus caonach flúirseach fá bhruacha na habhann.

Tá Aillt na Péiste lonnaithe gar do Dhún Geimhin agus beidh rannpháirtithe ag bualadh lena chéile sa charrchlós ar an Chraobh ar 10am le taisteal le chéile chuig an túsphointe ag an anaclann dúlra ar 11am. Beidh an tsiúlóid ag Aillt na Péiste ar an chéad cheann don bhliain, agus beidh siúlóidí eile sna Beanna Boirche, na Speiríní, na Cuaillí, na cnoic i nDún na nGall agus Sliabh Mis. Chuirfeadh an grúpa fáilte roimh bhaill úra theacht agus sult a bhaint as na siúlóidí. Más mian leat tuilleadh eolais faoin ghrúpa Siúil, is féidir teagmháil a dhéanamh le Seán sean@cairdeteo.com 028 3751 5229.

Armagh and Tyrone’s bilingual walking group Siúil are ready to embark on a new year of hillwalks, which gets underway on Saturday 30 January at the scenic surrounds of Banagher Glen. This beautiful walk makes its way through one of the oldest ancient oak woodlands in Ireland and meets the Altnaheglish Dam and the Banagher Dam. The steep sides of the glens are covered by mature trees, mostly oak and ash, with an understory of rowan, hazel, hawthorn and holly. Ferns and mosses also thrive in damp shady nooks along the river banks.

Banagher Glen is located near Dungiven and participants will be meeting up at the carpark in Stewartstown at 10am to travel together to meet at the starting point at the nature reserve at 11am. The walk at Banagher Glen will be the first of a series of walks for this year, which will include the Mourne Mountains, the Sperrins, the Cooleys, the Donegal hills and Slemish. The group would welcome new members to come along and enjoy the walks, which take place right across province of Ulster and further afield. If you would like further information on the Siúil group, you can contact Seán sean@cairdeteo.com 028 3751 5229.