Twitter Facebook Watch Raidio Mhacha Menu

Menu ×

25 May 2017

Tá grúpa eile de Ghaeil óga Ard Mhacha i ndiaidh scileanna raidio agus teilifíse a thabhairt leo, i ndiaidh dóibh freastal ar chlub de chuid Cairde Teo. D’fhreastail siad ar cheardlanna agus ar sheisiúin threanála mar chuid de chlub seachtainiúil a reachtáladh le daoine óga a spreagadh an Ghaeilge a úsáid taobh amuigh den scoil. Chomh maith leis an chlub in Ard Mhacha, chuaigh siad ar thurais chuig Raidió Fáilte i mBéal Feirste agus thug siad cuairt ar stiúdeo Raidió na Life i mBaile Átha Cliath. Bhí an t-ádh ar chuid de na daoine óga cuairt a thabhairt ar Cuilinn FM ar an Oileán Sgítheanach in Albain fosta in 2017. Dhírigh na ceardlanna ar thaifeadadh ceoil, ar scileanna raidió agus ar scannánú agus rinne na rannpháirtithe meascán de chláracha ceoil, agallaimh agus físeáin bheaga ar ghuthán.

Craoladh cuid de na cláir seo ar staisiún Gaeilge Bhéal Feirste, Raidió Fáilte agus ar an staisiún raidió ar líne, Radio Reason, atá bunaithe i Muineachán. Chomh maith leis sin, rinne cúpla duine de na rannpháirtithe taithí oibre le Raidió Fáilte agus bhí siad mar chomhláithreoirí ar roinnt clár fad na tréimhse taithí sin. Tá Cairde Teo buíoch d’Fhoras na Gaeilge a chuir an maoiniú ar fáil don clár óige seo agus de Raidió Fáilte, Raidió na Life, agus de na cinnirí uilig a reachtáil an clár. Rachaidh na scileanna a d’fhoghlaim na daoine óga chun leas phobal na Gaeilge in Ard Mhacha trí Raidió Mhacha, togra le cláir raidió Gaeilge agus dátheangach a thabharfas guth agus ardán do Ghaeilgeoirí óga sa chathair agus sa cheantar.