Twitter Facebook Amharc Raidio Mhacha Menu

Menu ×

24 Mar 2016

Rith na céadta Gaeilgeoirí agus daoine atá báúil don Ghaeilge trí shráideanna Ard Mhacha Dé Sathairn, nuair a tháinig an rith naisiúnta sealaíochta Rith 2016 chun na cathrach. Thug an rith cuairt ar gach contae den 32 contae sa tír agus bhí sé mar aidhm aige próifíl na Gaeilge a ardú ar fud na tíre. Cuireadh tús leis an rith i gContae Cill Dara ar 4 Márta agus cuireadh deireadh leis taobh amuigh d’Ardoifig an Phoist ar Shráid Uí Chonaill i mBaile Átha Cliath ar 14 Márta agus bhí breis agus 50,000 páirteach ann.  Iompraíodh bata speisialta le linn an reatha ina raibh teachtaireacht ó Uachtarán na hÉireann, Mícheál D. Ó hUiginn.

Cuireadh tús le rith Ard Mhacha ag club sóisialta na bPiarsach Óg le h-ionadaithe ó CAIRDE Teo, ó CLG na bPiarsach Óg, ó Chumann Pobail Dhroim Airg, ó Scoil Ghramadaí Naomh Pádraig, ó Chumann Iomána Chú Chulainn, ó Chumann Camógaíochta Naomh Bríd agus ó CLG Chláirsigh Ard Mhacha. Chomh maith le Gaeil Ard Mhacha, bhí daltaí ann ó Ghaelcholáiste Chill Dara agus lucht eagraithe an reatha féin. Fad is a bhí na reathaithe ag déanamh a mbealach trí lár na cathrach, tháinig lucht siopadóireachta, custaiméir agus úinéiri gnó amach ar an sráid le bualadh bos a thabhairt do na reathaithe. Tháinig deireadh le rith Ard Mhacha ag club sóisialta Chláirsigh Ard Mhacha, áit ina raibh seisiún de cheol traidisiúnta faoi lán seoil ag baill de Chiorcal Comhrá Ard Mhacha.
CAIRDE Teo a reáchtáil bealach Ard Mhacha den rith agus ba mhaith linn buíochas a ghabháil leis na maoir uilig agus leis na grúpaí a ghlac páirt ann. Ba iad CLG Ard Mhacha, Cairde Teo agus Gael Linn a thug urraíocht don rith in Ard Mhacha agus rachaidh an t-airgead uilig i gciste a rachas i dtreo thionscadail Ghaeilge ar fud na tíre.