Twitter Facebook Amharc Raidio Mhacha Menu

Menu ×

25 Apr 2016

Tá neart duaiseanna agus moltaí faighte ag Cairde Teo ó bunaíodh an eagraíocht sa bhliain 2009 as an obair atá déanta againn le forbairt phobail a chur chun cinn tríd an teanga agus tríd an chultúr. Le ceiliúradh a dhéanamh ar sheacht mbliana den eagras, tá suíomh úrnua idirlín againn, a bhuí leis an chuideachta áitiúil Website NI atá lonnaithe ar an Bhinn Bhorb. Tá cuma nua snasta ar an suíomh le clár uaillmhianach gníomhaíochtaí a chur chun cinn agus le mórphobal Ard Mhacha a mhealladh chun na teanga.

Tá réimse leathan páirtnéireachtaí tógtha ag CAIRDE Teo le h-eagraíochtaí cultúir, le scoileanna, le clubanna spóirt, le cumainn oidhreachta, le grúpaí pobail agus le h-eagraíochtaí ceoil ar fud na tíre. Soláthraíonn muid clár imeachtaí ar feadh na bliana uile le cúrsaí teanga, oiliúint, tréimhsí cónaithe, imeachtaí taobh amuigh, campaí samhraidh, taithí oibre agus neart eile.

A bhuí le páirtmhaoiniú ó Scéim Tacaíochta Gnó 2016 de chuid Fhoras na Gaeilge, bhí CAIRDE Teo ábalta cur leis an chomhartaíocht fuinneoige ina siopa sochfhiontraíochta, Cult Úr, agus le suíomh nua idirlín a thógáil le h-ardán tábhachtach tarraingteach a thabhairt don réimse leathan gníomhaíochtaí

Ag caint di ar an suíomh, mhínigh Safron Thomas, Comhairleoir le Website NI:
“I ndiaidh dúinn labhairt le foireann CAIRDE Teo, ba léir go raibh siad ag iarraidh cuma fhoriomlán an tsuímh a fheabhsú agus a athdhearadh, lena chinntiú go raibh sé comhaimseartha, inrochtana agus suimiúil ag lucht úsáidte agus le h-ardán a thabhairt do shruthú raidió. Le neart ábhair físe ó shuíomhanna eile nuachta, bhí an grúpa ag iarraidh díriú fosta ar fheidhmchlár ‘CAIRDE TV’ don suíomh nua fosta.

“Agus muid ag cruthú an tsuímh, ba iad na príomhchuspóirí a bhí againn ná: (i) an pobal a mhealladh chun na Gaeilge; (ii) eagraíochtaí eile a choinneáil ar an eolas fá obair CAIRDE Teo sa phobal áitiúil ar bhealach dearfach agus idirghníomhach; (iii) ardán a thabhairt do thionscadail agus do sheirbhísí na heagraíochta; (iv) an siopa Cult Úr a chur chun cinn; agus (v) an staisiún nua raidió, Raidió Mhacha, a chur chun cinn. Tá súil againn gur éirigh linn freastal ar riachtanais ár gcliant tríd an suíomh idirlín sin”.

Ghabh Gearóid Ó Machail, Oifigeach Forbartha CAIRDE Teo, ghabh sé buíochas ar son an fhiontair neamhbhrábúis pobail:
“Eagraíocht ghairmiúil í Website NI le foireann 13 dearthóir agus forbróir a bhfuil breis agus 40 bliain taithí san earnail acu. D’oibrigh muid go dlúth leis an fhoireann deartha lena chinntiú go raibh cuma mhaith ar ár suíomh nua agus go raibh sé ag teacht lenár mórspriocanna straitéiseacha. Ghlac Website NI lenár gcuid smaointí agus thairg siad freagraí cruthaitheacha achan uair a thug muidinne ábhar dóibh le cur ar an suíomh. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le Foras na Gaeilge agus le ACDC Signs a thug an tacaíocht airgeadais agus ábhair dúinn. Ar deireadh, ba mhaith liom buíochas a ghabháil le mo chomhghleacaithe, Seán Ó Maoilsté, Máire Ní Phronntaigh agus Caoimhe Ní Loingsigh as an ionchur tábhachtach a bhí acu sa suíomh nua”.