Twitter Facebook Amharc Raidio Mhacha Menu

Menu ×

25 May 2016

campa macha 2016 coverBeidh Campa Mhacha ar siúl arís i mbliana ag Ionad Eamhain Mhacha ón Luan 4 Iúil go dtí an Aoine 8 Iúil. Seo an deichiú bliain don champa samhraidh is rathúla sa chathair agus an t-aon champa in Ard Mhacha a fhreastalaíonn ar dhaltaí Gaelscoile amháin. Tá dhá fho-champa ann. Tá ceann acu dírithe ar pháistí idir Rang 1 agus Rang 3 agus i measc na n-imeachtaí a bheas ar siúl, beidh cluichí, ceol, scéalaíocht agus ealaíon, scoil na laochra ag Eamhain Mhacha agus turas ar Fheirm Spraoi agus ar Pháirc na Tamhnaí Móire. Tá an dara campa dírithe ar pháistí ó Rang 4 go Rang 7 agus áirítear ar na h-imeachtaí a bheas ar siúl dóibh drámaíocht, spórt agus ealaíon, turas chuig Daonpháirc Uladh agus turas chuig Baile Átha Cliath agus muid ag comóradh céad bliain ón Éirí Amach.

Is é príomhchuspóir an champa ná Gaeilgeoirí óga a spreagadh leis an teanga a úsáid taobh amuigh de thimpilleacht na scoile. Mairfidh an campa idir 10am agus 4pm gach lá. Ní mór do pháistí lón pacáilte a thabhairt leo achan lá agus na héadaí cuí bheith acu do ghníomhaíochtaí an lae. Tá foirmeacha iarratais anois ar fáil ó oifig CAIRDE Teo sa siopa Gaeilge atá lonnaithe in Ionad Siopadóireachta Chathair Ard Mhacha ar Shráid Thomáis. Tá spásanna teoranta agus ní mór éarlais a dhíol le spás a chur in áirithe.

Faigheann an campa páirtmhaoiniú ó Sheirbhís Óige an Údaráis Oideachas agus ó Fhoras na Gaeilge. Tá táille £30 ann don chéad pháiste sa chlann agus £25 d’achan pháiste ina dhiaidh sin sa chlann chéanna, rud a chuidíonn linn a chinntiú go dtig campa samhraidh d’ardchaighdeán a sholáthar le scoth na n-imeachtaí agus na dturas. Le tuilleadh sonraí a fháil nó le do pháiste a chlárú don eispéireas speisialta cultúrtha seo, dean teagmháil le h-oifig CAIRDE Te oar 028 3751 5229 nó sean@cairdeteo.com. Is féidir teagmháil a dhéanamh linn fosta ar leathanach Facebook Cairde Teo nó ag @Cairdeteo ar Twitter.

campa macha 2016 inside