Twitter Facebook Amharc Raidio Mhacha Menu

Menu ×

17 May 2016

Tá CAIRDE Teo ag tabhairt cuiridh do bhaill úra bheith páirteach ina ghrúpa cnocadóireachta, Siúil. Beidh an grúpa ag dul go Cnoc an tSalainn i gContae Mhuineachán Dé Domhnaigh 5 Meitheamh le siúl ar Shliabh Beatha. Dar leis an tseanchas, tagraíonn an t-ainm do Bith, a cuireadh ag an charn ag mullach an tsléibhe. Agus cé go bhfuil carn ar mhullach an tsléibhe darb ainm Dubhcharn, is dóchúil go dtagraíonn an t-ainm don chrann beith. I gContae Mhuineachán, tugann muintir na háite Sléibhte Bhragáin ar Shliabh Beatha ó ainm an bhaile fearainn sa cheantar.

Limistéar Sainspéis Eolaíochta agus Limistéar faoi Chaomhnú Speisialta atá i gceantar Shliabh Beatha nó tá bratphortach sna sléibhte ina bhfuil roinnt speiceas annamh ann mar bhódhearc agus mar chaonaigh annamha. Tá daonraí poraithe ann den chearc fhraoigh, den fheadóg bhuí agus de chromán na gcearc.

Tá roinnt siúloidí déanta ag an ghrúpa i mbliana i gcnoic Bhéal Feirste, ar Shliabh Feá, i bPáirc Chill Bhrónaí agus i gcnoic Fhear Manach. Bíonn an cnocadóir agus sléibhteoir cumasach Éamonn Ó Flanagáin mar threoraí ar na siúlóidí a reáchtáltar uair sa mhí. Cuirfear tús leis an tsiúlóid ar Shliabh Beatha ar 11.00am ag Óstán Shliabh Bheatha. Cuimsíonn an tsiúlóid an pointe is airde i gContae Mhuineachán agus Log na dTrí Chontae ina mbuaileann contaethe Mhuineacháin, Fhear Manach agus Thír Eoghain le chéile. Tá an tsiúlóid ar Shliabh Bheatha á h-eagrú ag Fánaithe Chnoc an tSalainn agus ag Muineachán le Chéile mar chuid d’Fhéile Teanga Shliabh Bheatha, a bheas ar siúl in Óstán Shliabh Bheatha agus i Hanna Dhoire Geanainn, Ros Liath idir an Aoine 3 agus an Domhnach 5 Meitheamh. Le níos mó eolais a fháil nó le síob a shocrú as Ard Mhacha, déan teagmháil le CAIRDE Teo ar 028 3751 5229 nó sean@cairdeteo.com.

Chomh maith leis an tsiúlóid ar Shliabh Bheatha, beidh baill Siúil ag glacadh páirte i siúlóid chnocadóireachta ar an tSliabh Dhubh i mBéal Feirste an Domhnach beag seo 22 Bealtaine. Cuirfear tús leis an tsiúlóid ar 11am ag Ionad Pobail Chnoc Nua ar Bhóthar na Carraige Báine agus tá sí á h-eagrú ag Fondúireacht Terry Enright, mar chuid de dheireadh seachtaine Ghlórtha Ciotacha ag Coláiste Ollscoile Naomh Mhuire, Béal Feirste.