Twitter Facebook Amharc Raidio Mhacha Menu

Menu ×

11 May 2016

Tá roinnt Gaeilgeoirí ó Ard Mhacha i ndiaidh teacht le chéile le currach traidisiúnta a thógáil i gcomhar le Cumann Oidhreacht Bhadóireachta Loch nEathach, grúpa atá lonnaithe i Machaire. Thug an grúpa Gaeilgeoirí cuairt ar Bhothán na bhFear i Machaire thar thréimhse trí mhí leis an churrach a thógáil ón fhíorthús, ag úsáid modhanna agus ábhair thraidisiúnta. Tá an bád adhmaid, a seoladh i Machaire ar Loch nEathach ar an Satharn seo caite, tógtha ar stíl churraigh Ghabhla.

Shocraigh an grúpa bád de stíl Ghabhla a thógáil i ndiaidh dóibh cuairt a thabhairt ar an oileán atá amuigh ó chósta Ghaoth Dobhair i nGaeltacht Dhún na nGall. Ní raibh taithí ag duine ar bith dn ghrúpa as Ard Mhacha ar thógáil bád agus fuair siad treoir agus comhairle ón fhoireann i Machaire a raibh a gcurracha féin tógtha acu. Chomh maith leis an adhmadóireacht agus siúnéireacht leis an chreatlach an churaí a chur i dtoll a chéile, bhí an grúpa freagrach as an canbhás a cheangal agus a fhúáil go teann leis an bhád agus as tarra a chur ar bhun an bháid roimh an seoladh.

Tá sé beartaithe ag an ghrúpa iomramh amach a fhad le hOileán Ghabhla ó Mhachaire Gathláin le linn an tsamhraidh agus le páirt a ghlacadh i roinnt dúshlán in eadán eagraíochtaí eile teanga agus oidhreachta ar Loch nEathach agus ar Loch Cairlinn. Bhí an togra tógála curaí mar chuid de chlár gníomhaíochtaí a d’eagraigh Cairde Teo, a bhuí le maoiniú ó Awards for All. Chomh maith leis an churrach a thógáil, chaith an grúpa am ar lochanna Chreag Abhann ag foghlaim seoltóireachta agus cadhcála.