Twitter Facebook Amharc Raidio Mhacha Menu

Menu ×

16 May 2016

Bhí macalla na Gaeilge le cluinstin go soiléir arís fá shuíomh ársa Eamhain Mhacha ar an Satharn seo caite, nuair a tháinig grúpa teaghlach atá ag tógáil a gcuid páistí le Gaeilge le chéile do phicnic speisialta. Bhí an picnic, a d’eagraigh CAIRDE Teo, mar chuid de imeacht náisiúnta darb ainm Picnic na Bealtaine a chomhordaigh an grúpa Gaeilge a thacaíonn le teaghlaigh, mar atá Glór na nGael. Eagraíodh picnicí Gaeilge ar fud na tíre i rith mhí Bealtaine, ó Mhachaire Rátha go Gaeltacht Ráth Chairn i gContae na Mí agus go dtí an suíomh galánta ag Páirc Fhiadhúlra Fota Island i gCorcaigh.

Ghlac na teaghlaigh páirt i siúlóid dúlra idir ionad Eamhain Mhacha agus baile ársa na nGael i gCúige Uladh ar Eamhain Mhacha féin. Bhain na páistí a bhí idir cúpla seachtain d’aois agus dhá bhliain déag d’aois, bhain siad sult as an phicnic agus as an aimsir den scoth agus d’imir siad roinnt cluichí mar iománaíocht, badmantan, leadóg agus peil, rinne siad toraíocht taisce agus bhain siad leas as an aip dátheangach le foghlaim fá laochra agus ríthe Eamhain Mhacha. Bhí an réalta áitiúil teilifíse Lynette Fay i láthair fosta le píosa a thaifeadadh leis an Ghaeilgeoir óg as Ard Mhacha Áine Uí Dhuibh, mar chuid de chlár speisialta teilifíse ar bhaill Phíobairí Ard Mhacha atá ag ceiliúreadh 50 bliain ar an fhód i mbliana. Bhí an chuideachta áitiúil teilifíse, Macha Media, ann fosta le mír a thaifeadadh mar chuid de scannán speisialta atá á thaifeadadh roimh oscailt an lárionaid úir cultúir Aonach Mhacha.

Bhí cuid mhór de na páistí i láthair fosta ag Lá Oscailte CLG Ard Mhacha a bhí ar siúl sa Pháirc Lúthchleasa níos luaithe an mhaidin sin. Bhuail na páistí le peileadóirí agus iománaithe Ard Mhacha agus bhí deis acu fosta bualadh le beirt Gaeilgeoir líofa agus curaidh an domhain sa liathróid láimhe, mar atá Cailíosa agus Fiachra Uí Dhughaill. Bhí turas speisialta Gaeilge ann thart ar an staid faoi stiúr Oifigeach Caidrimh Phoiblí an chontae agus Oifigeach Gaeilge Cairde Teo, Seán Ó Maoilsté, chomh maith leis an leaschaptaen peile Aodhán Mac Fhearchair, atá ag foghlaim Gaeilge le bliain go leith, agus an cúl báire iománaíochta Síomón Ó Dochartaigh, a bhfuil dúil mhór aige sa teanga. Bhí lúcháir ar roinnt mhaith de na h-imreoirí bualadh leis na Gaeilgeoirí óga agus thapaigh siad an deis a gcuid Gaeilge féin a chleachtadh leis na Gaeil óga as Bunscoil na mBráithre Críostaí in Ard Mhacha agus Bunscoil Naomh Proinsias ar an Lorgain.

Ba é aidhm na picnice ná na páistí a spreagadh a gcuid Gaeilge a úsáid taobh amuigh den seomra ranga agus tuismitheoirí a thabhairt le chéile le smaointí a roinnt ar thógáil páistí go dátheangach. Tá neart buntáistí leis an dátheangachas agus tá níos mó daoine in Ard Mhacha ag iarraidh na tairbhí sin a thabhairt dá bpáistí trí iad a chur ar Ghaelscoileanna agus tríd an Ghaeilge a fhoghlaim iad féin le go dtig leo cumarsáid a dhéanamh lena bpáistí i nGaeilge. Má tá tú ag iarraidh do pháiste a thógáil trí Ghaeilge, is féidir bualadh isteach chuig oifig CAIRDE Teo in Ionad Siopadóireachta Chathair Ard Mhacha le h-eolas a fháil ar imeachtaí agus ar ranganna nó le comhairle a fháil ar an dóigh gur féidir leat pacáiste tacaíochta a fháil saor in aisce ó Roinn na Gaeltachta.