Twitter Facebook Amharc Raidio Mhacha Menu

Menu ×

07 Jun 2016

Bhuail an grúpa cnocadóireachta SIÚIL de chuid CAIRDE Teo le cnocadóirí eile ó Mhuineachán, ó Fhear Manach agus ó Thír Eoghain ag an deireadh seachtaine mar chuid d’Fhéile Teanga Shliabh Beatha. I measc na n-imeachtaí a bhí ar siúl san fhéile 3 lá, bhí léachtaí, ranganna Gaeilge, imeachtaí teaghlaigh, cnocadóireacht, fulacht fia agus ceolchoirmeacha.

Ceantar sléibhe atá i Sliabh Beatha ar an teorainn idir Mhuineachán, Fear Manach agus Tír Eoghain. Tá an pointe is airde i gContae Mhuineachán ann, chomh maith leis an phointe ina dtig an trí chontae le chéile, “Log na dTrí Chontae”. Siúlóid 25 míle atá i Slí Shliabh Beatha a thosaíonn ag Cathaoir agus Tobar Phádraig i gContae Thír Eoghain, a théann trí Chontae Mhuineacháin agus a chríochnaíonn ag Domhnach in oirdheisceart Fhear Manach. Tá 31 siúlóid eile lúibe ann ar fud Shliabh Beatha idir siúlóidí 2.5 míle agus 12 míle. Bhí Éanna Ní Lamhna agus Paddy Sherry mar threoraithe ar an tsiúlóid. Bitheolaí, comhairleoir comhshaoil, láithreoir raidió agus teilifíse, údar agus oideoir í Éanna. Tá clú uirthi ar fud na tíre mar shaineolaí dúlra agus timpilleachta, agus ainmníodh í mar dhuine den 100 is mó tionchair sa bhliain 2012. Bhí sí ina h-uachtarán ar an charthanas náisiúnta comhshaoil An Taisce (a bhfuil ról reachtúil sa phróiseas pleanála in Éirinn aige) ar feadh cúig bliana sna 2000idí. Bhí sí ina h-uachtarán ar Chomhairle Crann na hÉireann idir 2012 agus 2014.

Tá neart mullaigh míne ísle ar Shliabh Beatha, agus an ceann is airde ar 380 méadar (1,250 tróigh) agus tá sé ar thaobh Fhear Manach den teorainn. Bratphortach é a bhfuil neart lochanna agus sruthanna beaga ann. Ar an taobh ó thuaidh den teorainn, tá cuid mhór de Shliabh Beatha ina Limistéar faoi Chaomhnú Speisialta. Dar le miotaseolaíocht na hÉireann, tagraíonn an t-ainm do Bith, a cuireadh ag carn ar mhullach an tsléibhe. Cé go bhfuil carn ar an mhullach ar a dtugtar Dubhcharn, is dócha gurb é an chiall bhunaidh ná sliabh beitheanna. I gContae Mhuineacháin, tugann muintir na háite Sléibhte Bragáin ar Shliabh Beatha, tagairt d’ainm bhaile fearainn i Sliabh Beatha.

Limistéar Sainspéise Eolaíochta agus Limistéar faoi Chaomhnú Speisialta é Sliabh Beatha. Ar na gnéithe portaigh, tá tulóga agus báinsí féir, linnte uisce agus borrfhás. Tá caonaigh agus toir bheaga ann, chomh maith le speiceas annamh agus neamhchoitianta bódheirce agus caonaigh. Tá roinnt lochanna uachtair ann le caonaigh uisce. Tá daonra poraithe cearc fraoigh, feadóg bhuí agus cromán na gcearc.

Ghabh Gearóid Ó Machail ó Cairde Teo comhghairdeas le lucht eagraithe na féile:
“Áis iontach é Sliabh Beatha atá leathuair uainn i gcathair Ard Mhacha. Taobh amuigh de acmhainní nadúrtha an cheantair, tá áiseanna pobail inspioráideacha i gCnoc a’ tSalainn. Lárionad pobail den scoth é Óstán Shliabh Beatha a fhreastalaíonn ar phobal na háite. Leis an fhéile Ghaeilge deireadh seachtaine seo, tagann neart cuairteoirí chuig an cheantar beag tuaithe seo agus tá ardmholadh ag gabháil do lucht eagraithe na féile. Ba mhaith linn buíochas a ghabháil le Seán Ó Murchadha, le hÉanna Ní Lamha, le Paddy Sherry agus leis an lucht eagraithe as fáilte a chur romhainn agus tá muid ag súil go mór lena bheith ann arís ar an bhliain seo chugainn”.