Twitter Facebook Amharc Raidio Mhacha Menu

Menu ×

03 Jun 2016

IM Public Info Evening June 2016-2-page-001Beidh oíche eolais agus plé i gclub sóisialta Chláirsigh Ard Mhacha Dé Céadaoin faoi réamhscolaíocht agus faoi bhunscolaíocht Ghaeilge i gcathair Ard Mhacha agus sa cheantar thart air.

Is í an Ghaelscolaíocht an earnáil is mó fás i dtuaisceart na hÉireann. Faoi láthair, tá naíscoil an-rathúil, bunscoil agus aonad Gaeilge i gColáiste Chaitríona cheana féin. Tá naíscoileanna agus bunscoileanna ann fosta ar an Chéide, i bPort an Dúnáin, in Iúr Cinn Trá, ar an Lorgain, i gCrois Mhic Lionnáin agus i nDún Geanainn. Tá níos mó tuimitheoirí ag iarraidh leas a bhaint as na tairbhí a bhaineann le tógáil páiste go dátheangach, cleachtas atá coitianta go maith ar fud na hEorpa agus ar fud an domhain. Glacann níos mó saineolaithe leis anois gur bac sóisialta agus eacnamúil é an t-aonteangachas i sochaí an lae inniu.

Agus an t-éileamh reatha ar earnáil na Gaelscolaíochta ag fás leis, tá pobal na Gaeilge in Ard Mhacha ag iarraidh plé a dhéanamh ar bhealaí gur féidir cur leis an soláthar sa dóigh go mbeidh an ceart reachtúil ag gach duine atá ag iarraidh oideachas dátheangach dá bpáistí teacht ar an oideachas sin sa todhchaí. Tá go leor structúr tacaíochta pobail ann anois fosta do thuismitheoirí a roghnaíonn oideachas dátheangach dá bpáistí. Eagras Gaeilge é CAIRDE Teo atá lonnaithe in Ard Mhacha a sholáthraíonn campaí samhraidh, turais lae, imeachtaí teaghlaigh, tréimhsí cónaithe agus neart gníomhaíochtaí iarscoile trí mheán na Gaeilge. Tá leabhair, bréagáin agus áiseanna foghlamtha ar díol sa cheantar chomh maith.

Faoi láthair, tá 6% de Ghaelscoileanna san earnáil rialaithe, 22% san earnáil Chaitliceach faoi chothabháil agus 72% san earnáil faoi chothabháil, rud a léiríonn gur rogha do chách í an Gaeloideachas. Léirigh taighde a choimisiúnaigh an Roinn Oideachais go raibh páistí ó Ghaelscoileanna níos oscailte d’éagsúlacht chultúrtha.

Tugann Comhairle na Gaelscolaíochta, eagras a dhéanann ionadaíocht don Ghaelscolaíocht, tugann sí tacaíocht do phobail a chuireann suim sa Ghaeloideachas. Creideann Comhairle gir chóir go raibh an Ghaelscolaíocht ar fáil do chách trí shuíomhanna difriúla scoile a bhunú a fhreastalaíonn ar riachtanais éagsúla pobail.

Is é a tharlaíonn sa Ghaelscolaíocht ná an curaclam a sholáthar trí Ghaeilge. Tugann an Ghaelscolaíocht córas a fheabhsaíonn scileanna na bpáistí sa Bhéarla agus sa Ghaeilge, rud a thugann na scileanna le níos mó teangacha a fhoghlaim. Ar na tairbhí eile, tá cumas níos fearr fadhbréitigh, gnóthachtáil níos fearr sa Bhéarla agus sa Mhata, deiseanna níos fearr fostaíochta, tairbhí a bhaineann le folláine intinne, tairbhí sóisialta agus cultúrtha agus deiseanna níos fearr saoil.

Más mian leat níos mó a fháil amach faoi na buntáistí uilig a thugann oideachas dátheangach do pháistí, buail isteach chuig an oíche eolais poblí ag Club Sóisialta Chláirsigh Ard Mhacha ar 8pm Dé Céadaoin 8 Meitheamh fá choinne chupán tae agus comhrá.