Twitter Facebook Amharc Raidio Mhacha Menu

Menu ×

29 Jun 2016

385598_309292822487597_1689570163_nTá CAIRDE Teo ag tabhairt cuireadh do Ghaeilgeoirí agus d’fhoghlaimeoirí bheith leo ar an turas bliantúil go Gaeltacht Dhún na nGall do dheireadh seachtaine lánchultúir agus lánchraice. Eagraíonn CAIRDE Teo turais go rialta do dhaoine óga, do dhaoine fásta agus do theaghlaigh chuig áiteanna ina labhraítear an Ghaeilge mar chéadteanga. Bíonn na mílte á dtumadh féin achan bhliain i dtraidisiúin, i gcultúr agus i dteanga na hÉireann agus tá Gaeltacht Ghaoth Dobhair ar cheann de na háiteanna is fearr i gCúige Uladh leis sin a dhéanamh, mar gheall ar na radhairc iontacha, ar an chultúr bríomhar agus ar an Ghaeilge labhartha. Más rud é go bhfuil sé ar intinn agat cuairt a thabhairt ar an chuid ó thuaidh de Shlí an Atlantaigh Fhiáin, bígí linn i mí Lúnasa agus muid ar cuairt in iarthuaisceart Dhún na nGall.

Is beag áit eile in Éirinn, leis, ar féidir a chur ina leith gur tógadh an méid ceoltóir iomráiteach ann. Smaoinigh ar Enya, ar Clannad, ar Mháiréad Ní Mhaonaigh agus ar Altán mar shamplaí. Ach tá níos mó ná an ceol amháin i gceist le ceantar Ghaoth Dobhair agus sin an fáth go bhfuil CAIRDE Teo ag tabhairt cuiridh duit bheith leo le ceiliúradh a dhéanamh ar achan rud atá speisialta faoi thraidisiúin dhúchasacha na Gaeltachta le linn na féile ‘Loinneog Lúnasa’ a bheas ar siúl idir 6 agus 10 Lúnasa. Tá clár na féile lán ceoil agus rince, siúlóidí treoraithe, imeachtaí teaghlaigh agus spraoi d’achan aoisghrúpa.

Tá cáil dhomhanda ar na ceoltóirí traidisiúnta ‘Na Casaidigh’ a bheas i mbun ceolchoirme le linn na féile, ach cuirfear tús leis an spraoi le Clann Mhic Cumhaill Dé Céadaoin i dTeach Mhicí.

“Ba mhaith linn díriú ar imeachtaí agus ar ghníomhaíochtaí d’ardchaighdeán a léiríonn an tionchar mór a d’imir an ceantar seo ar cheol agus ar chultúr na hÉireann”, a dúirt urlabhra thar ceann an choiste eagrúcháin. “Tá ceoltóirí againn a bhfuil clú bainte amach acu ar fud an domhain ach a bhfuil ceangal speisialta acu leis an cheantar, a bhuí le tacaíocht ó Ealaín na Gaeltachta, ó Chomhairle Contae Dhún na nGall agus ó urraitheoirí na háite.”

Beidh Doiminic Mac Giolla Bhríde ag tabhairt le chéile trí chór Gaelach ó Ghaoth Dobhair, ó Dhoire agus ó Bhéal Feirste le hamhráin a cheol ó Ghlórthaí Uladh ag Óstán na Cúirte Dé hAoine ar 8pm.

318166_309289999154546_697651891_nLena chinntiú gur féidir leat sult a bhaint as na radhairc iontacha sa cheantar tá roinnt siúlóidí suimiúla eagraithe mar chuid den Fhéile. Is féidir turas báid a dhéanamh go hInis Bó Finne le fear a bhfuil cur amach ar leith aige ar an oileán, An tAthair Brian Ó Fearraigh. Is féidir teacht ar sheoda an cheantair ar shiúlóid leis an gharraíodóir eolasach Dónall Ó Cnáimhsí Dé Sathairn ar 3.30pm, ag tosú ag Na hArda i mBun na Leaca. Ar a 8pm Dé Domhnaigh, is féidir dul ar shiúlóid trá de chlapsholas, ag imeacht ó Óstán Ghaoth Dobhair.

Beidh Cumann Curach Ghaoth Dobhair ag eagrú lá spraoi fosta ar an Satharn ag Cé Mhachaire Gathláin. Beidh CAIRDE Teo ag tabhairt a gcurach féin, a tógadh ar na mallaibh bunaithe ar stíl Ghabhla faoi stiúir Cumann Oidhreacht Bhadóireachta Loch nEathach. Cuirfear tús leis an spraoi ar a 2pm agus beidh taispeantás de churacha, ceol, bia agus eile.

Beidh ceardlann ceoil á soláthar ag beirt ceoltóir iomráiteach Seathrún agus Aongus Ó Casaide ag An Crannóg Dé Sathairn. Beidh an cheardlann ar siúl idir 10am agus 1pm agus costas €5 uirthi. Beidh margadh bia agus ceardaíochta ag tosú ar 11am ar an Satharn ag An Crannóg fosta.

Chomh maith leis sin uilig ar an Satharn, beidh Lá Teaghlaigh ag Ionad Naomh Pádraig, Dobhar, ag tosú ar 11am go 1pm, agus siúlóidí dúlra ag tosú ag an ionad céanna ar 2pm Dé Domhnaigh. Ach tá ardiomrá ar pharóiste Ghaoth Dobhair as an cheol Gaelach, agus beidh an cultúr ag croílár na féile: idir ceol, rince agus an Ghaeilge. Ceardlann scríbhneoireachta agus amhránaíochta í “Focal ar Fhocal”, a bheas ar siúl Dé hAoine idir 6 agus 8pm ag Ionad Naomh Pádraig, Dobhar.

Tá roinnt ceolchoirmeacha den scoth beartaithe don deireadh seachtaine agus beidh oíche cheoil agus amhránaíochta ar an Domhnach ó 9.30pm leis an banlaoch ceoil ón cheantar Moya Brennan, chomh maith lena teaghlach agus lena cairde ag baile iomráiteach Clannad agus Enya, ag Tábhairne Leo i gCroithlí.

Tá clár iomlán na féile ar fáil ag www.loinneoglunasa.com  agus ar Facebook. Le tuilleadh eolais a fháil ar iompar agus ar lóistín, déan teagmháil le CAIRDE Teo ar r-phost eolas@cairdeteo.com nó ar an ghuthán 028 (048) 37515229. Is féidir teacht ar eolas faoi imeachtaí Gaeilge CAIRDE Teo ar Facebook nó ar Twitter.