Twitter Facebook Amharc Raidio Mhacha Menu

Menu ×

13 Jul 2016

Tugadh cuireadh d’ionadaithe CAIRDE Teo bualadh leis an Uachtarán Mícheál D Ó hUiginn ar na mallaibh thíos in Áras an Uachtaráin i bPáirc an Fhionnuisce i mBaile Átha Claith. Bhí na h-ionadaithe Ard Mhacha i measc na gcéadta Gaeilgeoirí ó achan chuid den tír a bhí i láthair ag cóisir speisialta a d’eagraigh an tUachtarán le ceiliúradh a dhéanamh ar athbheochan na Gaeilge. Fuair na haíonna turas thart ar Áras an Uachtaráin agus shiúil siad thart ar Dhorchla an Stáit, ar Sheomra Bia an Stáit, ar Sheomra Failtithe an Stáit, ar Sheomra Chomhairle an Stáit agus ar Pharlús an Stáit. Chaith roinnt de na cuairteoirí am sa ghairdín fosta, agus Buíon Píobaireachta na Tulaí i mbun ceoil roimh thús na searmanas oifigiúil.

Labhar an tUachtarán go paiseanta ina phríomh-óráid faoi thábhacht na Gaeilge sa tsochaí chomhaimseartha agus d’áitigh sé ar an rialtas, ar an státseirbhís agus ar an earnáil phoiblí níos mó a dhéanamh le tacú le pobal na Gaeilge atá ag fás léi. Leag sé béim ar an ardéileamh ar an Ghaelscolaíocht agus chuir sé in iúl gurbh éigean don rialtas a chinntiú go dtig leis an oiread páistí is féidir teacht ar an deis le h-oideachas dátheangach a fháil. Chuir sé in iúl go ndíreodh sé féin a aird i mbliana ar na dúshláin atá roimh phobal na Gaeilge.

Chomh maith le príomh-óráid an Uachtaráin, bhí ceolchoirm le roinnt ceoltóirí iomráiteacha Gaeilge, agus bhí Seo Linn agus Kíla ar an ardán, chomh maith le Cór Chúil Aodha, an cór iomráiteach as Gaeltacht Chorcaí faoi stiúir Pheadair Uí Riada. I ndiaidh an chóisire, chaith an tUachtarán neart ama sna gairdíní ag bualadh leis na haíonna agus ag dul isteach i ngrianghraif leo.

Agus é ag caint ar an chuairt, dúirt Seán Ó Maoilste, Oifigeach Gaeilge CAIRDE Teo, “Onóir mhóir í cuireadh a fháil le bualadh leis an Uachtarán Mícheál D. Ó hUiginn ag Áras an Uachtaráin. Léirigh an t-imeacht go bhfuil an tUachtarán paiseanta faoin Ghaeilge agus go bhfuil bá láidir aige dóibh siúd a labhraíonn í. Bhí lúcháir ar an Uachtarán bualadh leis an oiread Gaeilgeoirí ó achan chuid den tír agus ó thíortha eile chomh maith. Nuair a cuireadh in aithne don Uachtarán muid, chuimhnigh sé siar ar chuairt a thug sé anuraidh ar Chomhairle Ard Mhacha, nuair a d’fhoghlaim sé faoi na pleananna atá ag Aonach Mhacha cultúrlann nua a thógáil sa chathair. Bhí sé sásta cluinstin faoin dul chun cinn agus tá muid ag súil leis go mbeidh muid in ann cuireadh a thabhairt dó teacht leis an fhoirgneamh a oscailt go hoifigiúil ar ball beag.”