Twitter Facebook Amharc Raidio Mhacha Menu

Menu ×

19 Aug 2016
Dúirt POBAL, eagras abhcóideachta na Gaeilge inniu go bhfuil na huirlisí cosanta teanga atá i bhfeidhm don Ghaeilge ó thuaidh slán i ndiaidh Brexit.  Dúirt Janet Muller, ‘Ón reifreann, chuir POBAL brú ar pholaiteoirí thuaidh theas, sa Bhreatain Mhór agus san Eoraip maidir le cearta phobal na Gaeilge faoi Chairt na hEorpa do Theangacha Réigiúnacha nó Mionlaigh agus an Chreatchoinbhinsiúin Um Chosaint na Mionlach Náisiúnta. Tá sé anois faighte amach againn go leanfaidh feidhm na n-uirlisí as seo amach.  Is mór an faoiseamh é seo, mar cé nach bhfuil cur i gcrích na n-uirlisí seo foirfe, gan iad, is beag an chosanta a bheadh ann don Ghaeilge abhus. Nuair a chinn an reifreann sa RA imeacht ó Aontas na hEorpa, bhí an baol ann go rachadh rialtas na Breataine siar ar bhearta cearta daonna, agus tá an contúirt sin go fóill ann, ach ar a laghad anois go bhfuil dearbhú i scríbhinn againn nach mbeidh an Ghaeilge curtha siar an t-am seo mar a cuireadh í arís is arís eile roimhe seo.’
 
Tá POBAL ar lorg cruinnithe le polaiteoirí le stad na Gaeilge a phlé, agus mar chuid den obair seo, d’éirigh leis an eagras dearbhú á fháil maidir le cur i gcrích na n-uirlisí reachtaíochta idirnáisiúnta ó Claire Sugden, an tAire Cirt sna sé chontae. 
 
Dúirt Janet Muller, ‘Ní rachaidh Brexit salach ar Chairt na hEorpa do Theangacha Réigiúnacha nó Mionlaigh ná ar an Chreatchoinbhinsiúin Um Chosaint na Mionlach Náisiúnta. Léiríonn sé sin cé chomh tábhachtach is atá obair POBAL ar na ceisteanna seo. Ach, caithfear a aithint go fóill, cé nach bhfuil muid níos faide siar anois na mar a bhí muid, níl muid mórán níos faide chun tosaigh ach an oiread. Leanfaidh POBAL linn ag coinneáil brú ar na polaiteoirí go bhfuil Acht na Gaeilge ann. Is eochairghníomh é seo, a bheadh inchurtha le cosaint agus forbairt ceart a soláthar don teanga sa sochaí seo.’