Twitter Facebook Amharc Raidio Mhacha Menu

Menu ×

29 Aug 2016

Beidh na ranganna Gaeilge ar ais in Ard Mhacha do gach leibhéal foghlaimeora Dé Céadaoin 21 Meán Fómhair. Bíonn na ranganna ar siúl in Aonad na Gaeilge ag Coláiste Chaitríona agus tá ag éirí go h-iontach leo le daoine fásta agus daoine óga ag freastal orthu. Agus earnáil na Gaelscolaíochta ag dul ó neart go neart in Ard Mhacha, bíonn roinnt mhaith tuismitheoirí a bhfuil páistí acu i mbunscoileanna agus i meánscoileanna an cheantair ag freastal ar na ranganna. Má tá suim agat an Ghaeilge a fhoghlaim den chéad uair nó cur le do chumas sa teanga, is féidir clárú leis na ranganna trí theagmháil a dhéanamh le Seán ag sean@cairdeteo.com nó 028 3751 5229 nó is féidir bualadh isteach ar oifig CAIRDE Teo sa siopa Cult Úr in Ionad Siopadóireachta Chathair Ard Mhacha ar Shráid Thomáis.

Tá athbheochan na Gaeilge faoi lánseoil sa chathair agus tá daoine ó achan chuid den phobal ag foghlaim na Gaeilge den chéad uair. Tá neart deiseanna ann do mhuintir Ard Mhacha an Ghaeilge a fhoghlaim, le ranganna ar fud na cathrach agus an chontae. Ta roinnt grúpaí comhrá in Ard Mhacha fosta ina dtig le foghlaimeoirí agus Gaeilgeoirí líofa a gcuid Gaeilge a chleachtadh. Chomh maith le grúpa seachtainiúil comhrá agus seisiún ceoil gach Máirt i mBeár Ó Thuaidh ó 9.30pm, bíonn Ciorcal Comhrá Ard Mhacha ag eagrú neart imeachtaí agus turais i rith na bliana le ceiliúradh a dhéanamh ar ár n-oidhreacht Ghaelach agus Cheilteach. Bíonn an grúpa comhrá, Comhrá agus Craic, ar siúl gach Máirt ó 7pm sa chaifé Embers i Sráid an Mhargaidh agus bíonn fáilte roimh fhoghlaimeoirí agus cainteoirí líofa teach fá choinne chupán tae agus comhrá. Tá neart deiseanna in Ard Mhacha an Ghaeilge a fhoghlaim agus a úsáid in Ard Mhacha agus is féidir níos mó a fháil amach trí theagmháil a dhéanamh le Seán ag CAIRDE Teo.

irish class poster 2016