Twitter Facebook Amharc Raidio Mhacha Menu

Menu ×

16 Sep 2016

Cumann Óige Ard MhachaTá club óige nua do Ghaeilgeoirí óga atá ag freastal ar Ghaelscoileanna áitiúla le tosú Déardaoin 22 Meán Fómhair. Beidh an club óige, atá oscailte do pháistí idir Rang 4 agus Rang 7, ar siúl ó 7pm go 8pm ag Áisionad Bhóthar na hArdeaglaise gach Déardaoin ina dhiaidh sin. Tagann an club óige sna sála ar rath an champa samhraidh Gaeilge, Campa Mhacha, a bhí ar siúl ag Ionad Eamhain Mhacha i mí Iúil. Beidh an club á reáchtáil ar an bhealach céanna le Campa Mhacha le go leor gníomhaíochtaí idir ealaíon, spórt, cluichí, amhráin agus ceol, agus tráthanna ceist.

Is é an aidhm atá leis an chlub óige nua seo, Cumann Óige Ard Mhacha, ná páistí áitiúla a spreagadh leis an Ghaeilge a úsáid taobh amuigh de thimpilleacht na scoile agus le clár d’obair óige a sholáthar trí mheán na Gaeilge. Faigheann an club páirtmhaoiniú ó Sheirbhís Óige an Údaráis Oideachais.

Cuirfear tús arís le club óige Chumann na bhFiann do dhaltaí meánscoile Dé hAoine 23 Meán Fómhair ag Áisionad Bhóthar na hArdeaglaise ó 6pm go 7.30pm. Tá an club óige seo oscailte do dhaltaí atá ag freastal ar Shruth na Gaeilge i gColáiste Chaitríona agus d’iardhaltaí Gaelscoile atá anois ag freastal ar iarbhunscoil Béarla ach atá sásta an Ghaeilge a úsáid go fóill. Bheadh fáilte mhór roimh bhaill úra, go háirithe iad siúd atá i ndiaidh Rang 7 a fhágáil le dul ar an mheánscoil.