Twitter Facebook Amharc Raidio Mhacha Menu

Menu ×

03 Oct 2016

Tá an chéád duais buaite ag CAIRDE Teo don suíomh idirlín Gaeilge is fearr ag Bronnadh Náisiúnta Suíomhanna Idirlín Realex ag searmanas speisialta bronnta a bhí ar siúl i Halla na Saoirse i mBaile Átha Cliath an tseachtain seo caite.  Cé go bhfuil roinnt duaiseanna náisiúnta agus réigiúnda buaite againn le blianta beaga anuas as fiontar sóisialta agus as cur chun cinn na Gaeilge, tháinig sé aniar aduaidh orainn nuair a scairt láithreoir 2FM, Rick O’Shea, ar an ghrúpa le teacht amach le glacadh leis an duais don suíomh idirlín Gaeilge is fearr.

Bhí cuid den ghrúpa i láthair ag an searmanas i mBaile Átha Cliath agus bhí oíche go maidin ann ag ceiliúradh an bhua.

Tá Cairde Teo i ndiaidh an suíomh nua a thógáil le freastal ar an éileamh níos mó ar sheirbhísí an ghrúpa. D’oibrigh an grúpa go dlúth le Website NI, cuideachta suímh idirlín lonnaithe ar an Bhinn Bhorb i gContae Thír Eoghain, thar thréimhse cúpla mí le teacht ar shuíomh a bhí ag fóirstean don eagraíocht. Fuarthas páirtmhaoiniu ó ‘Scéim Tacaíochta Gnó’ de chuid Fhoras na Gaeilge. Tugann an suíomh láithreacht shuntasach ar líne a thugann ardán domhanda don eagraíocht lena gcuid seirbhísí a chur in iúl don phobal. Tá feildhmeanna ilmheáin ar an suíomh nua dátheangach le naisc chuig raidió agus chuig físéain.

Bhí an bronnadh ar siúl i Halla na Saoirse i mBaile Átha Cliath ar 28 Meán Fómhair agus bhí ainmnithe ann ó achan chuid den tír. Bhí breis agus 700 ainmniúchán ann anuraidh agus i measc na n-eagraíochtaí a bhain duaiseanna, bhí 98FM.com don Suíomh Meáin is Fearr, Tayto Park don Suíomh Siamsaíochta is Fearr, Silicon Republic don Suíomh Eolaíochta agus Teicneolaíochta is Fearr agus waterfordwhispersnews.com don Fhoilseachán is Fearr Ar Líne.

Bhí iomaíocht ghéar ann arís eile in 2016, agus bhí cuid de na h-eagraíochtaí is mó san earnáil tráchtála agus ealaíne ann. Bhí CAIRDE san iomaíocht le aikenpromotions.com, comhaontasglas.ie, cnag.ie, warnermusic.ie, corkcityballet.com, NOS.ie, thedivinecomedy.com agus wexfordopera.com – agus tuilleadh nach iad! Bhí breis agus 300 duine bheith i láthair ag an searmanas féin.

Bhí lúcháir ar Ghearóid Ó Machail, Oifigeach Forbartha CAIRDE Teo, gur éirigh chomh maith sin leis an ghrúpa:
“Onóir mhór í ainmniúchán fiú a fháil do ghradam náisiúnta, ach le duais mar seo a bhaint ainneoin na géariomaíochta, léiriú é de bhliain eile den dul chun cinn atá déanta ag an eagraíocht. Caithfidh ardmholadh a ghabháil le foireann Website NI as an duais seo. Eagraíocht ghairmiúil í Website NI a bhfuil 13 dearthóir agus forbróir aici le breis agus 40 bliain de thaithí san earnáil. D’oibrigh muid i gcomhar leis an fhoireann deartha lena chinntiú go raibh cuma mhaith ar ár suíomh agus go raibh sé ag teacht lenár gcuspóirí straitéiseacha. Bhí Safron (Comairleoir Cliaint), Gareth (Forbróir Idirlín) adus Paul (Dearthóir Idirlín) iontach dearfach faoinár gcuid smaointí agus tháinig siad ar réitigh chruthaitheacha achan uair a chuir muid ábhar ar fáil dóibh. Tá seirbhísí tacaíochta den chéad scoth acu agus bhí siad iontach fláithiúil agus foighdeach agus an suíomh á thógáil.

“Bhí géariomaíocht roimh CAIRDE Teo sna catagóirí inar ainmníodh muid ó mhóreagraíochtaí a bhfuil buiséid mhóra acu. Mar sin féin, tá mé iontach sásta go bhfuil aitheantas á thabhairt don fhoireann deartha ar chomhardán náisiúnta lena gcomhghleacaithe ar fud na hÉireann. Chomh maith le foireann dheartha an tsuímh, ba mhaith liom buíochas a ghabháil le Foras na Gaeilge as an tacaíocht fhial agus gabhaim buíochas ar leith le mo chomhghleacaithe Seán Ó Maoilsté, Máire Ní Phronntaigh, Erin Nic Giolla Cheara, Luíseach Ní Thréinfhir agus Faílenn Nig Fhionnbhairr a bhí i mBaile Átha Cliath le glacadh leis an duais”.

Dúirt Safron Thomas, Comhairleoir Cliaint le Website NI:
“I ndiaidh dúinn labhairt le CAIRDE Teo ag an tús, ba léir go raibh siad ag iarraidh orainn díriú ar chuma an tsuímh a fheabhsú agus a athdhearadh le é a thabhairt chun dáta agus a bheith níos fusa le húsáid agus le feidhm sruthaithe raidió a chuimsiú ann. Le neart físeáin ó staisiúin nuachta teilifíe, bhí an grúpa ábalta feidhm ‘CAIRDE TV’ a chur ar an suíomh idirlín fosta.

“Ba iad na príomhspriocanna againne agus muid ag forbairt suíomh CAIRDE ná: (i) le h-eolas a thabhairt don phobal faoin Ghaeilge; (ii) le h-eolas chun dáta a thabhairt d’eagraíochtaí ábhartha ar obair CAIRDE Teo ar bhealach dearfach; (iii) le h-ardán a thabhairt do thionscadail agus do sheirbhísí na heagraíochta; (iv) le bolscaireacht a thabhairt don siopa ‘Cult Úr’; agus (v) leis an staisiún nua raidió, Ráidió Mhacha, a chur chun cinn. Tá súil againn gur éirigh linn freastal ar riachtanais ár gcliaint. Ba mhaith linn comhghairdeas a ghabháil le CAIRDE Teo as an ghradam don suíomh idirlín Gaeilge is fearr a bhaint”.