Twitter Facebook Amharc Raidio Mhacha Menu

Menu ×

04 Nov 2016

Láinseáladh comhairliúchán rialtasach ar dhréacht Chlár an Rialtais TÉ an tseachtain seo caite. Leagfaidh Clár an Rialtais síos na spriocanna agus na gníomhartha atá le glacadh ag an Tionól idir 2017-2020. Dúirt Janet Muller, Stiúrthóir POBAL, go bhfuil ‘díoma orainn, ach níl iontas orainn nach bhfuil níos mó tagairtí don Ghaeilge sa dréacht cháipéis.’

Dúirt sí, ‘ Molann muid an obair atá curtha isteach ag na páirtithe náisiúnacha le cinntiú go mbeidh cothrom na Féinne ann do phobal na Gaeilge i gClár an Rialtais. Fáiltíonn muid roimh na tagairtí atá sa dréacht chlár do 2 thogra Gaeilge. Ag an am ceanna, is beag an t-aitheantais seo ar theanga a théann siar 2000 bliain, teanga atá á labhairt sa tír seo ag 10.65% den mhór phobal agus atá faoi chosaint na reachtaíochta idirnáisiúnta. Tá sé de dhualgas ag an Tionól gníomh diongbháilte a glacadh ar son na Gaeilge ach is léir nach bhfuil cuid do na páirtithe sasta glacadh leis an chúraim seo. Tá sé anois 10 mbliain ó thug rialtas na Breataine gealltanas Acht na Gaeilge a thabhairt isteach, agus go dtí seo, dhiúltaigh na páirtithe aontachtaithe roimh aon dul chun cinn ar an cheist seo. Gan reachtaíocht láidir, cuimsitheach beidh ar phobal na Gaeilge gach seirbhís a lorg de réir a chéile, agus gach gearán a thróid gearán i ndiaidh ghearáin eile. Gan Acht mar a molann POBAL sa doiciméid Acht na Gaeilge Eis II, ní bheidh cearta teanga ráthaithe ar bith ag ár gcuid páistí. Is scannal amach is amach é nach bhfuil reachtaíocht Gaeilge luaite sa dréacht chlár, agus iarrann muid ar ghrúpaí Gaeilge fud fad na tire an t-eileamh seo a ardú ina gcuid bhfreagraí chuig an comhairliúchán. Ma theipeann ar Stormont arís eile aitheantas ceart a thabhairt do reachtaíocht Ghaeilge, beidh níos mó bhrú ar rialtas na Breataine a ghealltanas a chomhlíonadh.’