Twitter Facebook Amharc Raidio Mhacha Menu

Menu ×

10 Nov 2016

Tá sé i gceist go gcuirfear ar bun Fóram ina mbeidh rannpháirtithe ó earnáil na Gaeilge agus na Gaelscolaíochta trí chéile ag teacht le chéile chun plé a dhéanamh ar an teanga, chun pleanáil le chéile ar bhonn áitiúil agus chun tacú le chéile i mórcheantar an Dúin, an Iúir agus Oirialla. Déanfar na feidhmeanna seo a phlé ar an lá. Tá fóraim mar seo ag feidhmiú i mórcheantair chomhairlí eile, agus is bealach iontach iad leis an teanga a chur chun cinn mar aon chomhphobal amháin. Ní neart go cur le chéile.

Aoichainteoirí – Niall Ó Catháin, Coiste Forbartha Charn Tóchair & Seán Ó Maoilsté, CAIRDE Teo, Ard Mhacha

Is ócáid shaor in aisce í seo agus cuirfear lón éadrom ar fáil ag an deireadh. Cuirfear aistriúchán comhuaineach ar fáil ach an riachtanas sin a chur in iúl roimhe sin ag padraig@cnag.ie

Tá an seisiún seo, á éascú ag Conradh na Gaeilge agus Glór na nGael, i gcomhpháirt le Comhairle an Iúir, Mhúrn agus an Dúin, mar aon le grúpaí agus eagraíochtaí áitiúla Gaeilge. Is leis an phobal an fóram seo.

RSVP le do thoil nó tuilleadh eolais ar fáil ó padraig@cnag.ieainin@glornangael.ie